Siirry pääsisältöön

Nokian renkaat pienentää merikuljetustensa ympäristökuormaa

Käynnissä Meriliikenne

NOKIAN RENKAAT SITOUMUS

Nokian Renkaat edistää Itämeren suojelua osana laajaa vastuullisuustyötään. Yhtiö pienentää toimitusketjunsa ympäristökuormaa ohjaamalla merikuljetusten jätevesiä maihin.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Nokian renkaat

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2023

KESTO

2023 – 2026

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta ja vastuullisuutta. Yhtiön tärkeimmät vastuullisuustavoitteet keskittyvät yhä ympäristöystävällisempien ja turvallisempien tuotteiden kehittämiseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Science Based Targets -ohjelman mukaisesti, entistäkin turvallisempaan työympäristöön, toimittajien vastuullisuuden valvontaan sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Nokian Renkaat antaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2023–2026. Itämeri-sitoumuksellaan Nokian Renkaat edistää merikuljetustensa laivaperäisten jätevesien ympäristöystävällistä purkamista Itämerellä sekä lisää tietoisuutta laivaperäisten jätteiden kiertotaloudesta niin Itämerellä kuin Itämeren ulkopuolella .

Sitoumus keskittyy yhteistyöhön BSAG:n Ship Waste Action -aloitteessa.

Sitoumuksen tavoitteet

1

Osallistua Ship Waste Action -aloitteeseen edistämällä Nokian Renkaiden merikuljetusten laivaperäisten jätevesien purkamista satamien vastaanottolaitteistoihin Suomen satamissa ja toimintamallin laajentamista Itämeren muihin satamiin. Sitoumuskauden aikana Nokian Renkaat:

a) Edellyttää, että suorien varustamosopimusten alla kulkevan lastin laivaperäiset jätevedet puretaan Suomen satamien vastaanottolaitteisiin.
b) Ohjaa huolintaliikkeiden toimintaa siten, että heidän kauttaan kulkevan rahdin laivaperäiset jätevedet puretaan Suomen satamien vastaanottolaitteisiin.

2

Tukea Nokian Renkaiden omalla toiminnalla Ship Waste Action -aloitetta ja edistää aktiivisesti kiertotalouden mahdollisuuksia. Sitoumuskauden aikana Nokian Renkaat:

a) Lisää sekä omaa että varustamojen ja huolitsijoiden tietoutta Itämeren muiden satamien jätevesien vastaanottomahdollisuuksista.
b) Seuraa aloitteeseen sitoutuneiden sopimuskumppaniensa määrää ja sen kehitystä.
c) Viestii hankkeesta yhteistyössä BSAG:n kanssa.

3

Laivaperäisten jätteiden kiertotalouden edistäminen myös Ship Waste Action -aloitteen ulkopuolella. Sitoumuskauden aikana Nokian Renkaat:

a) Lisää osaltaan omien sopimuskumppaniensa tietoutta laivaperäisten jätteiden kiertotaloudesta myös Itämeren ulkopuolella tapahtuvissa merikuljetuksissaan. Nokian Renkaat kuljetuttaa rahtia kaikilla maailman tärkeimmillä meriliikenteen kuljetusreiteillä.

Sitoumuksen myötä Nokian Renkaat liittyy Ship Waste Action -aloitteen yritysverkostoon, joka mahdollistaa toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen jätevesien kiertotalouden edistämiseksi. Lisäksi Nokian Renkaat sitoutuu tuomaan Ship Waste Action -aloitteen toimintaa esiin omassa viestinnässään.

Sitoumuksen kesto on kolme vuotta, ja sen edistymistä tarkastellaan yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain.

Rahtia kuljettavien alusten jätevesien purkaminen mereen on edelleen laillista, eikä moni rahdinantaja välttämättä edes tiedä, että heidän kuljetuksistaan todennäköisesti päätyy jätevesiä Itämereen. Haluamme osaltamme vaikuttaa käytäntöjen muuttamiseen. Merikuljetuksien jätevesien purku maihin pienentää toimitusketjumme ympäristökuormaa ja tukee laajempaa vastuullisuustyötämme.

Teppo Huovila, laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Nokian Renkaat

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml