Hoppa till sidans innehåll

Grunderna i regenerativt jordbruk 

Grunderna i regenerativt jordbruk är en kostnadsfri onlinekurs som är öppen för alla. Kursen består av en kombination av tidigare kända och nya goda odlingsmetoder. Onlinekursen skapades i samarbete med jordbrukare, forskare, jordbruksrådgivare och andra aktörer i den finska livsmedelskedjan. Kursen baserar sig på vetenskaplig forskning samt praktiska erfarenheter från Carbon Action-samarbetet.

image/svg+xml

Vad?

En gratis studiehelhet online på cirka 60 timmar om regenerativt jordbruk. Kursen är uppbyggd som en lärobok och du kan plocka ut passliga ämneshelheter ur kursen enligt behov.

För vem?

För alla jordbrukare, oavsett produktionsriktning eller odlingssätt. Kursen kan också användas som helhet eller kapitelvis efter behov i undervisningen på läroanstalter.

Varför?

För jordbrukare är onlinekursen en platsoberoende inlärningsplattform för utveckling av de egna kunskaperna. Regenerativa jordbruksmetoder kan förbättra åkerns produktivitet och motståndskraft mot extremväder.

 

En mångsidig studiehelhet

Grunderna i regenerativt jordbruk är en studeihelhet på cirka 60 timmar, som ger en omfattande översikt över regenerativt jordbruk och dess viktigaste metoder.

Kursen behandlar bland annat växtföljd, vattenhushållning, jordbearbetning och biologisk mångfald. Förutom teori innehåller kursen en mängd praktiska exempel och övningar.

Alla kan bekanta sig med regenerativt jordbruk förmånligt och utifrån sina egna förutsättningar.

Tuomas Näppilä, jordbrukare, Urdiala

Anpassa odlingssättet enligt åkern

Principerna inom regenerativt jordbruk lämpar sig för alla gårdar och produktionsinriktningar. Regenerativa odlingsmetoder förbättrar jordhälsan i odlingsmarken och för med sig ett flertal miljönyttor. Välj ut de odlingsmetoder som bäst lämpar sig för omständigheterna på din gård.

Jordhälsan förbättras på en regenerativt odlad åker, eftersom till exempel fotosyntesen och mängden organiskt material ökar. Det skapar också gynnsamma förutsättningar för mikroblivet i marken. Du kan börja med att testa markförbättrande åtgärder på ett mindre område först och utöka försöken i egen takt.

Lär dig i den kostnadsfria onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbruk tryggar jordbrukarens ekonomi

Regenerativt jordbruk strävar efter att förbättra markens bördighet kontinuerligt. Jordhälsan inverkar positivt på odlingssäkerheten och tryggar på så sätt jordbrukarens inkomster.

Att satsa på odlingsmarkernas skick är en långsiktig investering i gårdens framtid, eftersom lönsamheten ökar med tiden. När åkermarkerna mår bra, minskar beroendet av köpta insatser. En åker i gott skick producerar skördar också under svårare växtperioder och hjälper också i anpassningen till klimatförändringarna.

REGENERATIVT JORDBRUK

Utvecklar åkrarnas markstruktur och jordhälsa.

Förbättrar åkerns odlingssäkerhet och skördenivåer.

Ökar produktiviteten under föränderliga klimatförhållanden.

image/svg+xml

*

Jordbruksåtgärderna som bromsar klimatförändringarna och övergödningen av Östersjön förbättrar också jordbrukets lönsamhet.

Carbon Action Svenskfinland

Utöver att gå onlinekursen, kan man också lätt få information om regenerativt jordbruk genom att följa projektet Carbon Action Svenskfinland. Genom att beställa Carbon Action Svenskfinlands nyhetsbrev och gå med i projektets Facebook-grupp får du den senaste informationen och nyttiga material om regenerativt jordbruk på svenska.

KONTAKTA OSS

Anne Antman

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

ETT SAMARBETE

Grunderna i regenerativt jordbruk är MinnaLearns och BSAG:s gemensamma projekt, som grundar sig på arbetet som gjorts på Carbon Action-plattformen. Kursinnehållet är uppbyggt i ett samarbete med flera experter, därtill har läroanstalter och jordbrukare deltagit i planeringsarbetet.

image/svg+xml