Hoppa till sidans innehåll

FÖRNYA DIN UPPFATTNING OM JORDBRUK OCH HÅLLBAR LIVSMEDELSPRODUKTION

Intensivkursen i regenerativt jordbruk riktar sig till företag inom livsmedelssystemet. Kursen ger inblick i hur regenerativt jordbruk kan tackla hållbarhetsfrågor inom livsmedelsbranschen.

image/svg+xml

Vad?

En avgiftsfri, cirka två timmar lång onlinekurs om regenerativt jordbruk. Kursen erbjuder forskningsbaserad kunskap i ett lättillgängligt format, samt tips om hur man kan främja regenerativ livsmedelsproduktion.

För vem?

Företrädare för företag i livsmedelssystemet. Innehållet kan utnyttjas inom olika roller i företaget, t.ex. ledning, produktutveckling, upphandling och hållbarhet.

Varför?

För att förbättra hållbarheten i livsmedelssystemet krävs en djupare förståelse för jordbrukets roll i hela värdekedjan. Regenerativt jordbruk bjuder på flera olika fördelar som gynnar hela livsmedelskedjan. Det strävar efter att förbättra odlingsskicket, vilket i sin tur bidrar till skördesäkerheten och därigenom hela livsmedelssystemets hållbarhet.

Ett effektivt och mångsidigt informationspaket

Den avgiftsfria Intensivkursen i regenerativt jordbruk erbjuder lösningar på hållbarhetsproblem i livsmedelssystemet och riktar sig särskilt till livsmedelsföretag.

Kursen hjälper dig att förstå hur vi genom livsmedelsproduktionen kan bidra till att lösa aktuella problem – klimatförändringarna, övergödning av vattendragen och artförlusten – samtidigt som vi förbättrar jordbrukarnas utkomst och samhällets livsmedelssäkerhet.

Kursmaterialet är mångsidigt och består av text och bilder, övningar och videor. Innehållet är strukturerat kring fyra kapitel som fördjupar sig i hur en kontinuerlig förbättring markhälsan kan lösa hållbarhetsproblem i livsmedelssystemet, och hur man kommer med i omställningen. Kursen är modulärt uppbyggd och kan avläggas i valfri ordningsföljd.

Innehållet har utvecklats i samarbete med jordbrukare, forskare och andra livsmedelsföretag och bygger på Carbon Action-samarbetet som grundats av Baltic Sea Action Group.

Kursen är ett effektivt kunskapspaket om fördelarna och principerna inom regenerativt jordbruk. Intensivkursen i regenerativt jordbruk ger en introduktion till regenerativt jordbruk och kan användas både för att utbilda ditt eget team och för att öppna upp ämnet för dina kunder.

Petra Gräsbeck, kommunikations- och hållbarhetschef, Anora

Regenerativt jordbruk förbättrar livsmedelssystemets hållbarhet

Regenerativt jordbruk är en samling metoder som strävar efter att kontinuerligt förbättra odlingsmarkens skick. Välmående åkermark producerar säkrare skördar, även under varierande förhållanden.

God markhälsa minskar beroendet av köpta insatser, vilket kan stärka jordbrukarens ekonomi på längre sikt. Mer tillförlitliga skördar är naturligtvis också viktigt för försörjningstryggheten.

En välmående åkermark håller kvar vatten och näringsämnen, vilket minskar näringsämnesutlakningen till våra vattendrag. Att investera i markhälsa är en investering i miljön, den biologiska mångfalden och hejdandet av klimatförändringarna.

Regenerativt jordbruk gynnar alltså jordbrukaren, livsmedelssystemet och hela samhället.

BEKANTA DIG ÄVEN MED ONLINEKURSEN FÖR JORDBRUKARE

Grunderna i regenerativt jordbruk

Kunskap som baserar sig på erfarenhet och forskning fungerar som stöd under allt mer svårförutsebara omständigheter. Vi vill att åkrarna klarar av utföra deras värdefulla uppgift: att producera mat.

Ta del av den kostnadsfria kursen Grunderna i regenerativt jordbruk.

KONTAKTA OSS

Julia Kajas

Planerare, regenerativt jordbruk och kommunikation

+358 40 665 4844

julia.kajas@bsag.fi

image/svg+xml