Hoppa till sidans innehåll

SKYDDA ÖSTERSJÖN I VARDAGEN

Skydda Östersjöns marinbiologiska mångfald och minska miljöbelastningen genom att göra hållbara val i din vardag. Ju fler människor förbinder sig att agera ansvarsfullt på land och till sjöss, desto effektivare blir åtgärderna. Bekanta dig med tio sätt att skydda Östersjön i din vardag. 

VÄLJ

Läs om vardagliga skyddsåtgärder nedan.

Fundera på vilket sätt du kan skydda Östersjön i vardagen.

GÖR

Gör skyddsåtgärderna du valt till en del av din vardag.

Det finns många sätt att skydda Östersjön i vardagen. Alla kan på ett eller annat sätt dra sitt strå till stacken med konkreta handlingar.

BERÄTTA

Berätta om Östersjön, dess skönhet och problem, på ett vänligt sätt. Dela din kunskap om skyddsåtgärderna med dina nära och kära, och berätta för dem hur de kan agera ansvarsfullt på land och till sjöss.

image/svg+xml

Inrätta ett privat skyddsområde

Den som äger ett vattenområde  kan verkligen hjälpa Östersjön  genom att inrätta ett privat skyddsområde. Under 2019 hade över 600 privata skyddsområden etablerats i finska havsområden. Det behövs mer, för förutom de hot som orsakas av övergödningen och klimatförändringarna, hotas den biologiska mångfalden i Östersjön av olika slag av människopåverkan. 

Genom att inrätta ett privat naturskyddsområde säkerställer du bevarandet av den biologiska mångfalden i ett för dig viktigt landskap för kommande generationer. 

Läs instruktionerna till hur det går till när man inrättar ett privat skyddsområde eller bekanta dig med pilotområdet för skydd av marinbiologisk mångfald kring Gullkrona ö.

Ilmakuva Gullkronan saaresta.
Peruna -ja kalaruokaa lautasella.

Ät hållbart, gynna vegetarisk mat och fisk

Jordbruket utgör en av de största belastningarna för Östersjön, men det kan också bedrivas hållbart och miljövänligt. En kost som gynnar säsongens grönsaker som producerats nära är bra för dig, men också för Östersjön. Om du äter kött, välj kött från djur som fått gå på bete. Genom att konsumera närproducerad mat stödjer du även lokala företagare.

Genom att äta vild fisk, som till exempel mört, kan du minska övergödningen av Östersjön. I  WWF:s fiskguide hittar du rekommendationer och restriktioner om att fiska och äta fisk och skaldjur hållbart.  

Kom ihåg att matsvinnet är ett de mest onödiga utsläppen. Ät det du köper och minska matsvinnet så mycket du kan. 

Fiska hållbart

En del av Östersjöns fiskbestånd hotas av överfiske, som inte bara bidrar till minskande fiskbestånd, utan hotar hela marina ekosystem.

Genom att fiska hållbart skyddar du livsmiljöerna och arterna i Östersjön och tryggar försörjningen för människor som livnär sig på fiske. 

När du fiskar, kom ihåg de fyra  grundreglerna för hållbart fiske:  

1. Att fiska mört bromsar övergödningen, och du kan göra utsökta rätter av dem genom att tillreda dem rätt. 

2. Fiska inte efter extremt hotade fiskarter, som till exempel ål eller Östersjötorsk. 

3. Fånga endast fullvuxna fiskar och bara så många som du kommer att äta. 

4. Ta upp gamla fiskenät ur vattnet och återvinn dem på rätt sätt. 

Itämerellä kalastamalla.
Saari horisontissa rannalta kuvattuna.

Skräpa inte ner

Skräp som slängs på marken hamnar ofta på kort tid i vattendrag, speciellt i kustregionen hamnar de lätt i Östersjön. Till exempel kan en cigarettfimp verka obetydlig, men det är en av de vanligaste skräpen i Östersjön. I havet färdas skräpen långa vägar och bryts ned till mindre partiklar, som djur sedan kan äta i misstag.  

Det enklaste sätter att stoppa skräpets väg till havet är att stoppa det redan vid källan. Återvinn det som går att återvinna och sätt soporna i sopsorteringen. Prova på plogging, alltså att plocka upp skräp på joggingturen. Passar även den som gillar att promenera. Ta med dig en soppåse på löprundan och plocka upp skräp du hittar på vägen.

Gör hållbara konsumtionsval  

All konsumtion påverkar naturen. Dina konsumtionsval påverkar Östersjön. Överkonsumtion förvärrar klimatförändringarna, vilket i sin tur försvagar Östersjöns tillstånd på många sätt. 

Köp nytt bara när du verkligen måste. När du köper nytt, köp prylar, kläder och saker som är hållbara och som går att reparera och återvinna, och använd dem till slut. Välj hållbara material, som naturfibrer, och minska användningen av onödiga kemikalier i kosmetika, när du städar och tvättar byk. Det är också lätt att göra ekologiska rengöringsmedel själv.

Kaksi lasta ja aikuinen uimassa Itämerellä.
Rantamaisema Itämerellä.

Skydda miljön ute på stugan

Avloppsvattnet från stugor som ligger nära vattendrag kan rinna ut i Östersjön. Avloppsvatten bär med sig övergödande näringsämnen och olika skadliga kemikalier som stör olika arters naturliga livsmiljöer och förökning. 

Att rena avloppsvatten korrekt är viktigt ute på stugan. Inte ens små mängder avloppsvatten bör släppas ut i vattendragen utan att vattnet sugs upp i marken på ett lämpligt avstånd från stranden. Läs om rening av avloppsvatten på Miljöförvaltningens hemsida.

Ibland är det också nödvändigt att muddra, exempelvis för att göra det möjligt att komma iland från en båt. Det kan dock utgöra ett hot för t.ex. blåstången och blåmusslan som trivs vid stränderna. Muddringen ska planeras väl och om det är möjligt ska man försöka utföra den på en sådan plats där det endast finns få värdefulla arter eller inga alls. Överväg noga behovet av muddring och platsen om det förekommer värdefullt liv under vattenytan vid stranden.   

Värna om naturfriden

Tänk på att följa reglerna när du rör dig i national- och naturparker runt om i landet. Håll dig till stigarna när du är ute på vandring och lämna växter och djur i fred.   

Undvik buller och onödiga vågor när du åker båt. 

Kolme retkeilemässä järvellä.
Mansikoita kasvamassa.

Kolinlagrande odling på bakgården och i stadsmiljön 

Ekologisk och kolinlagrande odling hör inte bara till landsbygden eller experterna i området. Vem som helst kan odla kolinlagrande och sköta sin trädgård, gräsmatta, planteringar eller grödor enligt principerna för regenerativt jordbruk

Miljövänligt båtliv

Även mindre mängder skräp och spillvatten är skadliga för ekosystemet, speciellt då många båtförare förhåller sig likgiltigt till hanteringen av dem. Båtarnas bottenfärger, alltså de så kallade antifouling-färgerna är giftiga för alla vattenorganismer. Nuförtiden går det att köpa mindre giftiga bottenfärger, som alla båtförare borde köpa istället.  

Istället för att måla kan man bekämpa havstulpaner och andra organismer på båtbottnen genom att borsta eller använda en högtryckstvätt. Mer information om båtlivets miljöeffekter hittar du på Håll skärgården ren-hemsidorna.

Kaksi pientä purjevenettä Itämerellä.
Ihmisiä Gullkronan satamassa.

Diskutera, påverka och donera

Ingen kan rädda Östersjön på egen hand. Havets övergödning är tätt sammankopplad med klimatförändringarna och artförlusten. För att lösa denna enorma miljökris måste alla delta. 

Berätta för dina närstående om Östersjöns skönhet, dess problem och om lösningarna till dem. För att hjälpa havet kan du till exempel dela dessa tips. 

Kräv att din kandidat i kommunalvalet är insatt i Östersjöns problem och är villig att göra något för vårt hav. 

Ett bra sätt att skydda Östersjön är att hjälpa dem som hjälper. Stöd Östersjöarbetet med en donation till BSAG.

Kontakta oss

Anton Lehtinen

Skyddskoordinator, marinbiologisk mångfald

+358 40 041 0878

anton.lehtinen@bsag.fi

Anna Klemelä

Projektchef, marinbiologisk mångfald; Kommunikationsspecialist

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

AKTUELLT

image/svg+xml