Hoppa till sidans innehåll
Laituri ja tyyni Itämeri.

ÖSTERSJÖNS RÄDDARE

image/svg+xml

Att rädda Östersjön är ett långsiktigt arbete, men det kan lyckas om vi samarbetar.

Under årens lopp har näringsämnesutsläppen som orsakar övergödning minskat, men mycket arbete återstår.

Alla kan vara med i arbetet för att rädda Östersjön. Låt dig inspireras av reportagen och de olika sätten att hjälpa vårt hav, och hitta ditt eget sätt att vara en räddare av Östersjön.

Mitt förhållande till Östersjön inleddes tidigt och det var kärlek vid första ögonkastet. Havet är det vackraste som finns och det är hjärtskärande att se vårt älskade Östersjön lida.

Jag arbetar för Östersjön på många olika sätt, eftersom komplexa problem kräver olika slags lösningar. Genom mitt arbete strävar jag efter att bygga upp en verksamhet för att rädda Östersjön, värna om den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringarna.

Det finns mycket att göra, men till exempel BSAG:s konkreta samarbete med affärsvärlden, forskarna och beslutsfattarna visar att det går att göra Östersjön rent och livskraftigt igen. Vi får aldrig ge upp.

Saara Kankaanrinta, Östersjöns räddare, grundare av BSAG och ordförande i Carbon Action

För mig är det mycket viktigt med finländsk mat och att den produceras på ett ansvarsfullt sätt. Jag arbetar i Valios klimatteam med regenerativt och kolinlagrande jordbruk för att införa åtgärder inom det finländska jordbruket som på bred front förbättrar markens bördighet, bromsar klimatförändringarna och skyddar Östersjön.

Arbetet är långsiktigt – det kommer att ta flera år, och ibland känns min egen insats obetydlig då det handlar om så stora frågor. Det som dock inger hopp är att vi samarbetar för detta och att så många jordbruk redan har infört flera av åtgärderna. Många bäckar små gör en stor å.

Virpi Kling, Östersjöns räddare, utvecklingschef, Valio

Virpi Kling, taustalla vanhan puun paksuja oksia ja vihreitä lehtiä.

Sången om jordbrukarens arbete

Tommi Hasus släkt har odlat mark på samma plats sedan 1500-talet.

Läs reportaget

Kärlekens hamn

Irina Wahlströms och Patrik Hellmans liv är sammanflätat runt Östersjön

Läs reportaget

En stor del av arbetet för Östersjön sker överraskande nog på land. Bördigheten på åkrarna i avrinningsområdet har ett direkt samband med mängden näringsämnen som hamnar i havet. Mitt jobb är helt konkret att hjälpa jordbrukare att åtgärda problem på sina åkrar så att vatten och näringsämnen för växterna kan hållas kvar i åkermarkerna – och borta från Östersjön.

Tuomas Mattila, Östersjöns räddare, forskare

Tuomas Mattila vihreällä pellolla. Taustalla pieni pieni kalliomäki ja puita.

För att förbättra Östersjöns tillstånd krävs gemensamma insatser. I mitt arbete sammanför jag olika aktörer i livsmedelskedjan för att främja regenerativt jordbruk. Att åstadkomma förändringar i till exempel jordbruksmetoder eller i livsmedelsföretagens affärsverksamhet sker inte över en natt, och i mitt arbete är det viktigt att se till att åtgärderna för att främja ett mer hållbart livsmedelssystem verkligen fungerar på alla plan.

Tanya Santalahti, Östersjöns räddare, specialsakkunnig, BSAG

Tanya Santalahti vihreällä pellolla. Taustalla metsän raja.

Som trebarnsmor och båtmänniska är det viktigt för mig att rädda Östersjön. I mitt arbete på Anora kan jag bidra till att stötta det regenerativa jordbruket, vilket bidrar till att minska näringsämnesurlakningen i Östersjön. Anora är en stor inköpare av finländskt korn och vi vill ta vårt ansvar för den gemensamma, unika vattenmiljön.

Petra Gräsbeck, Östersjöns räddare, kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Petra Gräsbeck istuu kivellä sammaleisessa metsässä.

Den dåliga situationen i Östersjön nu, och förhoppningen om att Östersjön ska återhämta sig, inspirerar mig att agera konkret. Som jordbrukare har jag möjlighet att påverka näringsbelastningen i Östersjön direkt på min egen åker och i samarbete med andra jordbrukare och skogsägare.

Juuso Joona, Östersjöns räddare, jordbrukare, forskare

Juuso Joona seisoo vihreällä pellolla. Taustalla metsän reuna.

Jag vill hjälpa miljön genom vetenskaplig forskning. Som ledare för Carbon Action-forskningen ser jag till att BSAG har tillgång till bästa möjliga data om klimatförändringarna och om hållbara metoder för att hantera åkrar och skogar i arbetet med att skydda Östersjön. Jag ser det som ett betydelsefullt arbete att utveckla och implementera lösningar som skyddar Östersjön och miljön i övrigt i samarbete med BSAG och dess inflytelserika samarbetspartner.

Jari Liski, Östersjöns räddare, vetenskaplig direktör, Meteorologiska institutet

Jari Liski kukkivalla vihreällä pellolla. Taustalla metsän raja.

Östersjön har varit en del av mitt liv sedan jag var barn. Tidigt väcktes också min oro över havets tillstånd. För att rädda Östersjön krävs stora förändringar, och för att åstadkomma förändringar krävs kunskap och handling.

Finland är ett litet land, men här finns kompetens och resurser för att hitta fungerande lösningar som kan införas på andra håll i världen. Vi kan också snabbt tillämpa lärdomar från hela världen. Detta är precis vad vi strävar mot, både i BSAG:s verksamhet och på vår försöksgård Qvidja, som fungerar som en vägvisare för att integrera regenerativt jordbruk i Finland och i hela världen.

Ilkka Herlin, Östersjöns räddare, BSAG:s grundare och styrelseledamot

Ilkka Herlin vihreällä pellolla. Taustalla metsän raja.

Att rädda Östersjön är ett centralt mål för mig. Min uppgift är att se till att det arbete vi utför på BSAG har en så stor inverkan som möjligt på Östersjön.

Östersjöns problem är komplexa, och för att hitta lösningar krävs en stor skara väldigt olika aktörer: forskare, företag, jordbrukare och tjänstemän. Det centrala i mitt arbete är att bygga upp och upprätthålla samarbetet med olika partner för att rädda Östersjön.

Pieta Jarva, Östersjöns räddare, strategidirektör, BSAG

Pieta Jarva seisoo vihreällä pellolla. Taustalla näkyy metsän raja.

Östersjöns natur är viktig för mig. Min forskning syftar till att förstå de processer som upprätthåller den biologiska mångfalden i jordbruksmiljöer och därigenom trygga Östersjöns ekosystem. Det ger mig hopp om att vi genom forskning ska förstå och i framtiden kunna utnyttja odlingsmetoder som stödjer den biologiska mångfalden. När det gäller Östersjön är min dröm att allt fler människor ska uppskatta Östersjön som sin närnatur, eftersom vi på det sättet kan åstadkomma en förändring.

Hanna Susi, Östersjöns räddare, universitetsforskare, Helsingfors universitet

Tillbaka till naturen

För konstnären Teemu Lehmusruusu räcker nedbrytningen tillbaka till naturen som meningen med livet

Läs reportaget

image/svg+xml