Hoppa till sidans innehåll

INVESTERA FÖR ÖSTERSJÖN

Du kan hjälpa Östersjön genom att investera ansvarsfullt. eQ:s aktiefond Blue Planet främjar hållbar utveckling på bred front. När du investerar i fondens BSAG-andelsserie, kommer eQ att sexdubbla ditt stöd till Östersjön genom att rikta hela 85 % av förvaltningsavgiften i förmån för Östersjön.

Itämeri-säätiön lahjoittaja sijoittamassa.

Ansvarsfulla investeringar främjar hållbar utveckling

Aktiefonden eQ Blue Planet investerar i företag vars affärsverksamhet bidrar till hållbar utveckling. 

Investeringarna görs i företag inom tekniksektorn, industri- och konsumentvaruindustrin samt i ett urval av föregångare som driver hållbar utveckling inom andra branscher. Regenerativt jordbruk, omställningen till en grön energiekonomi och försörjningskedjor för hållbar konsumtion är teman som fonden framhåller.

Investeringarna i teknik främjar målet om en smartare och mer hållbar planet.  

eQ Kapitalförvaltningsfond Blue Planet ebjuder  investerare en möjlighet att investera globalt med temat hållbar utveckling via BSAG-aktieserien.

eQ sexdubblar investerarens stöd till BSAG. eQ:s stöd till stiftelsens arbete i Östersjön är redan 150 000 euro årligen.

Mikko Koskimies, verkställande direktör, eQ Abp och eQ Kapitalförvaltning Ab

Investera i Blue Planet BSAG- andelsserien

Förvaltningsavgiften för fonden eQ Blue Planet är 1,50 % per år. När du väljer andelsserien BSAG betalar du en  0,25 % större förvaltningsavgift, det vill säga 1,75 % per år. Skillnaden på 0,25 % betalas till BSAG.  

eQ betalar BSAG ytterligare 1,25 % per år, vilket sexdubblar ditt stöd till Östersjön. År 2021 var stödbeloppet som betalades av eQ nästan 160 000 euro. Läs mer och gör en fondteckning.

Rahasto Fond Årlig förvaltningsavgift  
Blue Planet  1,50 % 
Blue Planet BSAG  1,75 % 

*

Låt pengarna arbeta – för dig själv och Östersjön. eQ sexdubblar ditt stöd för Östersjön när du investerar ansvarsfullt i andelsserien Blue Planet BSAG.

Hur stort är stödet till Östersjön av det investerade beloppet?

När du investerar till exempel 10 000 euro i BSAG-andelsserien i fonden eQ Blue Planet är merkostnaden för dig endast 25 euro årligen, då BSAG får totalt 150 euro årligen för sitt Östersjö- och klimatarbete. 

 StödandelInvesteringsbelopp 10 000 € 
Ditt stöd till BSAG:s Östersjöarbete  0,25 % 25 € 
eQ: stöd till BSAG:s Östersjöarbete1,25 % 125 € 
Sammanlagt stöd   1,50 % 150 € 
image/svg+xml

DONATIONERNA HAR EN STOR BETYDELSE

PÅ LAND

Vi har introducerat kolinlagrande jordbruk i Finland så att vår mat kan produceras mer miljövänligt. Tusentals jordbrukare, stora företag i livsmedelskedjan och toppforskare är redan med i Carbon Action-samarbetet.

TILL HAVS

Vi startade Ship Waste Action-samarbetet, där avloppsvatten från lastfartyg omvandlas till bland annat biogas. Genom samarbete kan vi minska näringsutsläppen i havet, samtidigt som vi främjar cirkulär ekonomi.

UNDER HAVSYTAN

Vi har arbetat för att inrätta det största privata skyddsområdet i Skärgårdshavet. Skyddet omfattar 4800 ha undervattensnatur runt ön Gullkrona och banar väg för nya skyddsområden.

KONTAKTA OSS

Elina Ranta

Chef för medelanskaffning

+358 40 719 9719

elina.ranta@bsag.fi

AKTUELLT

image/svg+xml