Hoppa till sidans innehåll

JORDBRUKARSAMARBETE

En öppen dialog och respekt för olika perspektiv är grunden för vårt arbete. Att förstå odlarnas vardag hjälper oss att finna realistiska sätt att uppnå betydande miljönyttor i samband med matproduktion. Välkommen med att göra livsmedelsproduktionen regenerativ. Nedan kan du läsa på vilka olika sätt du kan delta. 

Sirkku ja Patrick tutkivat peltomaata ja arvioivat maan kasvukuntoa tilalla.
Patrick Nyström och Sirkku Puumala granskar jordhälsan i sin åkerjord på Verkatakkila gård.

Carbon Action-forskning och utveckling 

I Carbon Action-forskningen deltar hundra gårdar. På gårdarna forskas det i jordbruksmarkens kolinlagring i samband med livsmedelsproduktionen.  

Jordbrukarna använder sig av kolinlagrande odlingsmetoder och observerar vilken effekt metoderna har på marken bland annat med hjälp av jordprover. Ett tiotal gårdar hör till en grupp där uppföljningen är kontinuerlig. Du kan se gårdarnas hittills uppsamlade data genom Field Observatory

Carbon Action-forskningen och den erfarenhetsmässiga kunskapen av odlingsmetoderna står för värdefull information som stöder vår jordbrukarsamarbete. Förutom forskningen som utförs på gårdarna består Carbon Action-plattformen också av ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt kring regenerativt och kolinlagrande jordbruk.  

Håll dig uppdaterad om Carbon Action-plattformens forsknings- och utvecklingsarbete på Aktuellt-sidorna.

Hiiliviljelijät Carbon Action -kyltin edessä.

Carbon Action Svenskfinland

Carbon Action Svenskfinland erbjuder aktuell information om regenerativa odlingsmetoder och kolinlagring i åkermarken, nyttiga guider och verktyg, webbinarier och fältträffar på svenska. Materialen och tillställningarna är avgiftsfria och i första hand riktade till finlandssvenska jordbrukare

Beställ Carbon Action Svenskfinlands nyhetsbrev och lär dig mera om regenerativa jordbruksmetoder. Du kan också följa den svenskspråkiga Facebook-gruppen.

Carbon Action Klubi är ett finskspråkigt nätverk avsett för jordbrukare och för dem som är intresserade i regenerativt jordbruk. Läs mer och gå med i Carbon Action Klubi (på finska). 

Kuvituskuva, jossa maaperää tarkastellaan suurennuslasin läpi.

Grunderna i regenerativt jordbruk 

Onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk bjuder på det bästa urvalet av gamla goda samt nya och effektiva odlingsmetoder.  

Kursen fokuserar på skötseln av markens bördighet, med andra ord, jordhälsan. Ämnet behandlas mångsidigt ur olika synvinklar i kursens 11 kapitel. Kapitlen i kursen kan användas enskilt eller som en större helhet. 

Med hjälp av onlinekursen kan du hitta metoder som passar dig själv bäst och bygga upp en framtid med bättre odlingssäkerhet i de växlande väderförhållandena.  

Läs mer om den kostnadsfria kursen Grunderna i regenerativt jordbruk.

Guider och material för jordbrukare 

Att observera åkrarna och prova på nya jordbruksmetoder på en liten areal på den egna åkern är ett lätt sätt att bekanta sig med regenerativt jordbruk: att undersöka hur det ser ut, känns och doftar.

Vi har samlat ihop guider och anvisningar inom ämnet kolinlagrande jordbruk för både nybörjare och mer erfarna odlare. Bekanta dig med materialen.  

För fler tips till dina egna odlingsförsök, se kapitlet Observera i Grunderna i regenerativt jordbruk, samt Guide om fånggrödor, guiden Den pollinerarvänliga gården och Betesguiden.

Fältdagar och evenemang 

För jordbrukare arrangerar vi evenemang, som till exempel webbinarier och fältdagar, där vi visar hur regenerativt jordbruk fungerar i praktiken. Evenemangen bjuder på forskningsbaserad kunskap som går att anpassa till den egna gården, samt kamratstöd från andra odlare.  

För information om svenskspråkiga evenemang och material, beställ Carbon Action Svenskfinland nyheter och följ vår Facebookgrupp. Följ också vår Aktuellt-sida för information..

På finska får du information om våra evenemang i sociala media eller genom att prenumerera på Carbon Action-nyhetsbrevet (på finska).

KONTAKTA OSS

Anne Antman

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

AKTUELLT

image/svg+xml