Hoppa till sidans innehåll

Carbon Action är ett unikt och långvarigt samarbete, där jordbrukare, forskare och företag främjar regenerativt jordbruk för livsmedelsproduktionen, miljön och Östersjön.

CARBON ACTION

Regenerativt jordbruk är ett lönsamt och miljövänligt sätt att producera mat. Carbon Action samarbetet går ut på att utveckla regenerativa jordbruksmetoder i praktiken, samtidigt som man forskar i kolinlagring i åkermarkerna. Regenerativt jordbruk förbättrar jordhälsan i åkermarken och odlingssäkerheten. Jordbrukarna, klimatet, den biologiska mångfalden och Östersjön gynnas. 

ETT OMFATTANDE SAMARBETE

Jordbrukarna

Vill du förbättra åkermarkernas jordhälsa och producera säkrare skördar? Regenertiva jordbruksmetoder ökar motståndskraften mot effekterna av extrema väderfenomen. Bekanta dig med Carbon Action Svenskfinland-projektet och ta del av den senaste forskningen och de praktiska erfarenheterna.

Forskningen

Carbon Action stävjar klimatkrisen med vetenskapliga medel. Vi kan föra fram regenerativt- och kolinlagrande jordbruk på bred front när vi får mera vetenskaplig kunskap om kolets kretslopp och dess inlagring i åkermarkerna. Forskning bedrivs redan i över 20 olika projekt.

 

Företagen

Företagen sprider informationen om kolinlagrande jordbruk och får de regenerativt odlade livsmedlen på matborden. Forskningen, utbildningarna och utvecklingen av ansvarsfullheten främjar en hållbar företagsverksamhet. På Carbon Action-plattformen finns både livsmedels- och teknologiföretag.

image/svg+xml
Kuva opetustilaisuudesta pellolla, jossa henkilö pitelee maakokkaretta käsissään, taustalla pari maanäyteputkea ja lapioita.

Carbon Action-projekten

I Carbon Action forskningsnätverket finns över 20 aktiva projekt.

Carbon Action-plattformen bedriver vetenskaplig forskning på hög nivå och ett nydanande jordbrukarsamarbete som omsätter forskningskunskapen i praktiken.

Viljelijät Patrick Nyström ja Sirkku Puumala kaivavat maata.

Material för jordbrukare och vetenskapliga artiklar

Materialen består av publikationer producerade på Carbon Action-plattformen, samt studier relaterade till regenerativt jordbruk och kolinlagring i jordbruksmarken.

I och med kolinlagrande jordbruk känns mitt arbete betydelsefullt på ett helt nytt sätt. Jag upplever att mitt arbete är värdefullt och min yrkesstolthet har ökat. Att mitt arbete känns betydelsefullt inverkar avsevärt på hur jag orkar och ökar min motivation, vilket leder till bättre resultat och kvalitet. 

Marja Oesch, Carbon Action odlare, Pursila gård, Hausjärvi

Kort om Carbon Action

Carbon Action är ett pilotprojekt lanserat av Baltic Sea Action Group (BSAG) med hjälp av startupfinansiering av Sitra år 2017.

Forskningssamarbetet i projektet leds av Meteorologiska institutet. BSAG ansvarar för helheten och samarbetet med företagen och jordbrukarna.

Jordbrukare

100 pilotgårdar

2 200 registrerade i onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

1 200 medlemmar i Carbon Action Klubi

16 utbildade jordbruksrådgivare

Forskning

21 projekt

100 forskare

4 intensivprovytor

9 långvariga provytor

Företag

14 olika samarbetsföretag på Carbon Action företagsplattformen

Grunderna i regenerativt jordbruk

Kunskap som baserar sig på erfarenhet och forskning fungerar som stöd under allt mer svårförutsebara omständigheter. Vi vill att åkrarna klarar av utföra deras värdefulla uppgift: att producera mat.

Ta del av den kostnadsfria kursen Grunderna i regenerativt jordbruk.

image/svg+xml