Hoppa till sidans innehåll

EN MERA HÅLLBAR LIVSMEDELSKEDJA

Kom med i Carbon Action-företagssamarbetet  

Företagen kan sprida ordet här i Finland om regenerativt jordbruk. I Carbon Action samarbetar vi med företag, forskare och jordbrukare för en livsmedelskedja som förbättrar markens bördighet och stöder försörjningsberedskapen. Arbetet gynnar förutom miljön också jordbrukarna, företagen och hela samhället. Regenerativt jordbruk är ett strategiskt sätt att stärka företagsansvaret.

VARFÖR MED I CARBON ACTION-ARBETET?

Ansvarsfull affärsverksamhet

Gör verksamheten mer ansvarsfull och hållbar med hjälp av regenerativt jordbruk.

Utbildning och nätverkets stöd

Er organisation får tillgång till forskningsresultat, utbildning och stöd från experter inom regenerativt jordbruk och andra samabetspartner.

Möjlighet att vara föregångare

Som föregångare visar ni vägen i ett konkret arbete som bromsar övergödningen av Östersjön och klimatförändringarna.

image/svg+xml

Hur kommer man med?

Ni kommer inte att behöva göra saker på egen hand. Ni kan få konkret hjälp av Carbon Action-samarbetet, till exempel med att utveckla era upphandlingskriterier, utbilda personal och intressegrupper, bygga en mer hållbar verksamhet och kommunicera om företagsansvar. 

Tillsammans bromsar vi klimatförändringarna samtidigt som jordbrukarna förbättrar odlingssäkerheten och åkrarnas motståndskraft i extrema väder. 

Samarbetet med BSAG är speciellt bra eftersom vi får tillgång till testade odlingsmetoder som gårdarna kan ta i bruk direkt. En stor del av våra mjölkproducenter vill lösa miljöproblem och förbättra gårdarnas lönsamhet samtidigt. Vår uppgift är att erbjuda dem information och stöd snabbt.

Juha Nousiainen, chef för Valios klimatprogram, Valio

UTTALANDE

UTTALANDE FRÅN FINSKA LIVSMEDELSFÖRETAG

Carbon Actions företagspartner uppmanar beslutsfattare att vidta konkreta åtgärder för att främja införandet av regenerativt jordbruk i hela livsmedelssystemet.

KONTAKTA OSS

Irina Niinivaara

Chef för företagssamarbete

+358 40 664 1625

irina.niinivaara@bsag.fi

Tanya Santalahti

Specialist, företagssamarbete, regenerativt jordbruk

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

image/svg+xml