Hoppa till sidans innehåll

4 800 hektar värdefull marin natur och 2 200 jordbruksutvecklare

Blogg

BSAG:s årsredovisning för 2022 har publicerats. Även om det kändes som om nya miljömässiga och sociala kriser hopades under 2022 upplevde Baltic Sea Action Group (BSAG) framgångar och tillväxt i sin verksamhet. Vårt arbete behövs mer än någonsin, säger vd Laura Höijer och strategidirektör Pieta Jarva i sitt förord.

Urvalet av godkända växtskyddsmedel kommer att minska på grund av beslut som fattas inom EU. Bakom besluten ligger målet att minska riskerna för människors hälsa och miljön. Även med tanke på jordbrukarens plånbok är det en god idé att minska användningen av växtskyddsmedel – men vi måste hitta hållbara lösningar för hur vi ska klara av bekämpningsbehovet.

En växande skara främjar regenerativt jordbruk

Till följd av Rysslands attack mot Ukraina diskuterades Östersjön i allt högre grad i ett säkerhetspolitiskt perspektiv år 2022. Biodiversitetsmötet som äntligen ordnades i Montreal lyfte förlusten av biologisk mångfald i rubrikerna och EU-regleringen introducerade den på företagens agendor. På grund av behovet av kristålig livsmedelsproduktion och självförsörjning inom gödselmedel började allt fler betrakta det som nödvändigt att en hållbarhetsreform genomförs inom jordbruket.

Vi påverkade aktivt även regleringen på samhällsnivå. BSAG bidrog till att Finlands CAP-plan för 2023–2027 innehåller nya åtgärder som främjar kolodling och återvinning av näringsämnen. På EU-nivå lyckades vi påverka lagberedningen som gäller den frivilliga marknaden för koldioxidbindning.

Ett stort kliv framåt i Östersjöns havsnaturskydd

Inom skyddet av Östersjön tog vi ett stort steg framåt under hösten 2022 genom att samordna grundandet av ett marint skyddsområde på 4 800 hektar. Skärgårdshavets största privata skyddsområde grundades av områdets markägare och fungerar nu som exempel för nya initiativ.

Aktörer går samman för att minska sjötrafikens avloppsvattenutsläpp

För att minska utsläppen från sjöfarten sammanförde vi aktörer inom branschen i initiativet Ship Waste Action, som innebär att avloppsvatten från fartyg tas till vara i hamnar och styrs vidare till nyttoanvändning i stället för att släppas ut i Östersjön. Under 2022 såg vi att de fartyg och hamnar som deltar i vårt initiativ har gjort bestående ändringar i sina verksamhetssätt.

Vi skärpte vår strategi och utvecklade ett nytt sätt att berätta om vår verksamhet under år 2022. Vi förnyade också stiftelsens webbplats och visuella framtoning. Det rådde turbulens ute i världen, men vår arbetsgemenskap klarade sig bra bland alla utmaningar. Vår öppna och interaktiva arbetsgemenskap är en viktig resurs som vi vårdar och utvecklar.

Som helhet hade BSAG ett fint år som var fullspäckat av verksamhet. Både personalen på BSAG och våra partners jobbar med stort engagemang och entusiasm för att rädda Östersjön. Det är nödvändigt eftersom vi alla står inför stora utmaningar. Ingen kan råda bot på de allt djupare miljökriserna ensam. Vi är väldigt glada och stolta över allt som vi åstadkommer för Östersjöns-, klimatets-, naturens- och samtidigt människans bästa. Låt oss genom gärningar tillsammans visa att en förändring är möjlig.

KONTAKTA OSS

Pieta Jarva

Strategidirektör

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml