Hoppa till sidans innehåll

Carbon Action nominerat till nordiska rådets miljöpris

Nyheter Carbon Action Regenerativt jordbruk

Carbon Action är en av de åtta nominerade som tog sig till finalen för Nordiska rådets miljöpris 2021. Vinnaren offentliggörs den 2. november. Årets tema är hållbara livsmedelssystem.

När det gäller jordbruk betonar Nordiska rådet i år återcirkulering av växtnäring och miljövänliga jordbruksmetoder som beaktar växthusgasutsläpp, koldioxidinlagring, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser.

”Nomineringen är en ära och den tillhör alla jordbrukare, företag, forskare, andra samarbetsparter och finansiärer som deltar i Carbon Action”, säger BSAG:s verkställande direktör Michaela Ramm-Schmidt. ”Jag tror på att regenerativ odling börjar få genomslag på grund av sitt helhetsmässiga tillvägagångssätt. Det gäller att beakta omständigheterna på varje enskild gård och anpassa åtgärderna så, att det som eftrsträvas är goda skördar och miljönyttor samtidigt”, tillägger Ramm-Schmidt.

Utöver Carbon Action, som drivs av Baltic Sea Action Group (BSAG), främjas regenerativt jordbruk också av Svensk Kolinlagring från Sverige.

”Det var roligt att märka att vår samarbetspartner i Sverige var med bland de åtta finalisterna”, säger Ramm-Schmidt glatt.

”Sommarens våldsamma väderfenomen världen över och IPCC:s nyligen offentliggjorda rapport har understrukit behovet av att hålla fokus på sättet på vilket vi producerar och konsumerar livsmedel. Därför är vi också väldigt glada över de åtta projekt som har mottagit en nominering till årets miljöpris. De visar alla på var sitt sätt hur ett mer hållbart livsmedelssystem kan skapa positiva förändringar för vår miljö och vårt klimat”, säger bedömningskommitténs ordförande Lars Hindkjær.

Nordiska rådets miljöpris utdelas 2021 för 27:e gången och hyllar i år nordiska initiativ som har gjort en särskild insats för att säkra ett hållbart livsmedelssystem.

Läs mer om Nordiska rådets miljöpris här.

Läs även

Läs mera
image/svg+xml