Hoppa till sidans innehåll

Fältträff på Axxell i Brusaby: Fånggrödor, formning av åkerns yta och underhåll av täckdiken

Blogg Carbon Action Regenerativt jordbruk

I vacker förmiddagssol fick 26 intresserade deltagare, arrangörer och föredragshållare höra om fånggrödor i växtföljden, se en arbetsdemonstration med planeringssladd och en förevisning av täckdikesspolning. Fältträffen hölls på Brusaby gård som drivs av Axxell.

Planeringssladden tar automatiskt jord från ställen på åkern som ska hyvlas av och fäller jorden på ställen som ska fyllas. Sladdningens djup styrs med GPS i enlighet med en plan som uppgjorts på förhand. Bild: Anne Antman.

Fånggrödor med i växtföljden

Anne Antman, projektchef för Carbon Action Svenskfinland vid BSAG, berättade om hur fånggrödor gör odlingen mångsidigare och förbättrar jordhälsan. Antman presenterade publikationen Guide om fånggrödor och Verktyg för val av fånggrödor, som BSAG gett ut.

Formning av åkerns yta

Antti Uotila och Harri Louramo från FarmWorks OY berättade om och demonstrerade hur man med hjälp av en planeringssladd kan utjämna svackor och gropar i åkern där vatten blir stående. Målsättningen med att forma åkerns profil är att få vattnet på åkern att röra sig så långsamt som möjligt vågrätt så att det hinner infiltreras in i marken.

Ifjol mättes höjdförhållandena på ett av Brusaby gårds åkerskiften med hjälp av GPS genom att köra fram och tillbaka över åkern med 10 meters mellanrum. På basis av den här informationen producerades en karta över åkern från vilken framgår var jord ska hyvlas av och var jord ska läggas till. På åkerskiftet hyvlas ungefär 100 kubikmeter jord av per hektar, vilket är en genomsnittlig mängd enligt Antti Uotila. På skiftet hyvlas av som mest ett 13 cm tjockt jordlager och i svackorna läggs som mest till ett 14–15 cm tjockt jordlager. Lite mera jord läggs till i svackorna än vad den slutliga höjden ska bli, eftersom jorden sätter sig efter utjämningen. Sladdningens djup styrs med hjälp av GPS.

Med tanke på jordhälsan och åkerns produktivitet är det viktigt att inte hyvla bort hela matjordsskiktet någonstans på åkern. Om det förekommer problem med dräneringen bör det åtgärdas före åkerns profil formas. Då arbetet med planeringssladden utförs ska åkern vara torr. Kostnaden är 200–300 euro per hektar, berättade Antti Uotila.

Genom att mäta höjdskillnaderna på en åker med GPS är det möjligt att göra modeller över hur vattnet rör sig på åkern (övre bilden) och planera hur det lönar sig att forma åkerns profil (nedre bilden). Bilder: Tage Stam.

Underhåll av dränering

Medan Harri Louramo körde med planeringssladden på åkern berättade Kimmo Laine från ProAgria Länsi-Suomi om underhåll av dränering. Han poängterade att det är viktigt att sköta om åkerns omkretsdiken. Täckdikenas utlopp ska ligga ovanför omkretsdikets vattenyta, eftersom vattnet annars inte kan rinna bort från täckdikena. Vattenytan i omkretsdiket höjs om det samlats jordmaterial i bottnen på diket. Före underhållsarbeten utförs behöver täckdikena lokaliseras. Dräneringskartor kan beställas från Täckdikningsföreningen.

Vatten pumpas in i en täckdikningsröret med hjälp av en sköljningsslang för att spola bort jord som samlats i röret. Bild: Anne Antman.

Täckdikesspolning

Fältträffen avslutades med en arbetsdemonstration av täckdikesspolning. Det är en metod som används för att få bort jord och andra hinder som samlats i täckdikningsröret där de stoppar upp vattenflödet. En sköljningsslang förs in i täckdiket samtidigt som man pumpar vatten med tryck in i röret. Täckdikesspolningen utfördes av Kristoffer Andersson, som berättade att arbetet kostar 70 euro i timmen + moms, men att beställaren själv först måste gräva fram täckdikesrören.

Leila Warén-Backström och Rolf Nybondas från Axxell Brusaby berättade att båda åkerskiftena som behandlades på fältträffen kommer att få ett vintertida växttäcke i form av höstspannmål.

Fältträffen arrangerades av projektet Maveka vid MTK Varsinais-Suomi, ProAgria Länsi-Suomi, Axxell Brusaby och projektet Carbon Action Svenskfinland vid BSAG. 

Text: Anne Antman, BSAG

Läs även

Läs mera
image/svg+xml