Hoppa till sidans innehåll

Undersök åkerns markstruktur och delta i MARK-utmaningen 

Nyheter Carbon Action Regenerativt jordbruk

Under den kommande odlingssäsongen går vi tillsammans ut på åkrarna och gräver gropar i marken i samband med Baltic Sea Action Groups MARK-utmaning. Utmaningen uppmuntrar alla jordbrukare att undersöka markens skick ute på sina åkrar. Det görs genom att utföra en visuell bedömning av markens struktur med hjälp av Markstrukturtestet.

Maapaakku nostettuna lapiolla

Delta i MARK-utmaningen!

Markstrukturtestet är ett utmärkt sätt att samla information om åkerns tillstånd och följa med effekterna de olika odlingsåtgärderna har på markens egenskaper. Markstrukturtestet går ut på att du med spade gräver en grop av en viss storlek, och därefter iakttar och poängsätter den uppgrävda jordkokans skiktning. Skiktningen visar de olika markskiktens densitet och aggregatstruktur.

I testet bedömer du markstrukturen sensoriskt med Markstrukturkortet som hjälpmedel. Gräv minst två gropar i varje testskifte och jämför markstrukturen på olika delar av skiftet. Det lönar sig att gräva groparna på ställen som är mera och mindre packade. Om du vill kan du för jämförelsens skull studera markstrukturen nära infarten till åkern, i en frodig åkerren som länge har varit i vila och mera mitt i åkern. På så vis kan du lära dig analysera proverna på ett omfattande sätt.

MARK-utmaningen inleds i maj och fortsätter under hela odlingssäsongen 2023. Utför gärna Markstrukturtest fler än en gång under odlingssäsongen.

Videor om hur man utför Markstrukturtest

Se BSAG:s video Gör ett markstrukturtest om hur du själv med enkla medel kan testa markstrukturen ute på åkern.

Se också vår video Markvård: Kolla markstrukturen där växtodlingsrådgivare Emil Hästbacka och jordbrukare Gustav Hildén undersöker markstrukturen i Lill-Breds gårds åker.

Maaperää lapiolla


SÅ HÄR DELTAR DU I MARK-UTMANINGEN

1.

Gör Markstrukturtestet enligt instruktionerna och Markstrukturkortet. Ta en bild eller en kort video av jordkokan eller grävandet av gropen när du gör testet.

2.

Dela bilderna eller videon på Facebook, Twitter eller Instagram med hashtaggen #MARKutmaning. Tagga fotot med BSAG, så märker vi att du deltar i utmaningen.

Instagram: @balticseaactiongrop

Twitter: @BSAG_

Facebook: @Baltic Sea Action Group

3.

Utmana även andra jordbrukare att iaktta markens skick och dela bilder på sina Markstrukturtest på sociala medier.

Bland deltagarna utlottas ett överraskningspris!

image/svg+xml

Vad innebär MARK-utmaningen?

BSAG har under de senaste fem åren samarbetat intensivt med 100 jordbrukare i stiftelsens Carbon Action-verksamhet. Den kommande odlingssäsongen kommer att vara den sista i forsknings- och samarbetsfasen. Målet är således att under resten av året få till stånd så mycket gemensam verksamhet som möjligt för att förbättra markens skick. Samtidigt uppmanar stiftelsen alla andra jordbrukare att delta i en gemensam insats för att undersöka markens tillstånd med hjälp av Markstrukturtester.

”MARK-utmaningen är ett roligt sätt att skapa en gemensam aktivitet kring förbättringen av markens skick. Genom att göra Markstrukturtestet får jordbrukaren värdefull information om markens skick och verktyg för att observera markstrukturen”, säger Eija Hagelberg, projektledare i BSAG:s jordbruksteam.

”Jordbrukarna ser mycket på växtbestånden ovan jord. Men det är lika viktigt att titta på vad som händer under markytan. Genom att gräva i jorden med spade och känna på jorden med händerna kan du göra viktiga observationer om markstrukturen som säger mycket om tillståndet i åkermarken. Man måste göra noggranna observationer av marken för att kunna planera rätt åtgärder för att förbättra åkerns tillstånd”, säger Jukka Rajala, specialrådgivare (pensionerad) vid Ruraliainstitutet vid Helsingfors universitet.

Att kontinuerlig förbättra markens skick från en odlingssäsong till nästa medför många fördelar för både jordbrukaren och miljön. En av fördelarna som forskats i är den effektivare inlagringen av kol från atmosfären tillbaka till marken. Kolinlagringen i marken stävjar klimatförändringarna och ökar markens mullhalt.

Markens förbättrade skick ökar dessutom odlingssäkerheten och gynnar jordbruksverksamheten ekonomiskt. I en jord med god markstruktur kan växternas rötter växa djupt ner och breda ut sig, vilket gör att växten klarar bättre av varierande väderförhållanden. Därtill kan de ta upp näringsämnen som till exempel fosfor från jorden effektivare. När marken har en god struktur behåller den vatten och näringsämnen och minskar erosionen. Detta minskar också avrinningen av övergödande näringsämnen i Östersjön.

KONTAKTA OSS

Anne Antman

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml