Hoppa till sidans innehåll

Onlinekurs i regenerativt jordbruk till Sverige

Nyheter Carbon Action Regenerativt jordbruk

Onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk som producerats av BSAG:s Carbon Action-plattform har publicerats i Sverige av Svensk Kolinlagring. Den kostnadsfria kursen handlar om jordbruksmetoder som kan öka kolinlagringen i marken, minska näringsläckaget till Östersjön och ge säkrare skördar under föränderliga klimatförhållanden.

BSAG:s långvariga samarbetspartner i Sverige, Svensk Kolinlagring, publicerar alla 11 kursmoduler på sidan regenerativtjordbruk.nu under sommaren och hösten. Den ursprungliga kursen lanserades av BSAG 2021 och producerades i samarbete med finska jordbrukare, forskare och aktörer i livsmedelskedjan.

Sprida ordet om miljövänligare jordbruk

Utbildning och rådgivning är en del av Svensk Kolinlagrings utbud av verktyg för att förbättra markhälsan på åkrarna och öka kolinlagringen. Den för finska jordbrukare ämnade onlinekursen publicerades på både finska och svenska, och nu finns även en kurs på svenska som riktar sig till jordbrukare i Sverige.

”Det har varit en fantastisk möjlighet för oss att kunna använda det finska materialet som bas för att revidera det till svensk kontext. Vi hoppas att kursen får stor spridning bland svenska jordbrukare och att de ska anamma principerna för regenerativt jordbruk för att förbättra jordhälsan, öka lönsamheten, och skapa mer resilienta jordbrukssystem med minskad miljöpåverkan som följd”, berättar Christina Berneheim, jordbruksrådgivare på Svensk Kolinlagring.

Regenerativt jordbruk för Östersjön

Den ekologiska balansen i vårt gemensamma hav hotas av en bred skala mänskliga påtryckningar, varav det största är jordbruket. Samtidigt måste jordbruket anpassa sig till klimatförändringarna och tillhörande fenomen, såsom långvarig torka under växtsäsongen samt milda och regniga vintrar.

Jordbrukare har möjligheten att förbättra miljöns tillstånd och därtill uppnå säkrare skördar genom att ändra på sina odlingsmetoder. Kursinnehållet, uppgifterna och fältövningarna bjuder på ett stort urval praktiska verktyg som bygger på vetenskaplig forskning och praktiska erfarenheter av regenerativt jordbruk. Med hjälp av verktygen kan jordbrukaren lagra kol mer effektivt i marken och minska behovet av till exempel gödsel- och bekämpningsmedel, vilket gynnar både miljön och jordbrukarens ekonomi.

”Vi på BSAG är mycket glada över att vår kurs och vårt Carbon Action-arbete väcker så stort intresse i vårt grannland. Genom att dela med oss av kunskap och sprida ordet kan vi påverka tillståndet i vårt gemensamma Östersjön”, säger Pieta Jarva, strategidirektör, BSAG.

OTA YHTEYTTÄ

Pieta Jarva

Strategidirektör

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml