Hoppa till sidans innehåll

Uttalande från finska livsmedelsföretag: regenerativt jordbruk bör främjas även i det politiska beslutsfattandet

Nyheter Carbon Action Regenerativt jordbruk

Företagen arbetar på bred front för att främja regenerativt jordbruk i den inhemska livsmedelsproduktionen. En helhetsmässig förändring kräver dock också politiska åtgärder. Carbon Actions företagspartner uppmanar beslutsfattare att vidta konkreta åtgärder för att främja införandet av regenerativt jordbruk i hela livsmedelssystemet.

Traktori pellolla

Företag inom livsmedelsindustrin stödjer helhetsmässiga åtgärder för att främja ett mer hållbart livsmedelssystem, öka Finlands försörjningsberedskap och jordbrukets lönsamhet samt minska livsmedelsproduktionens miljöpåverkan. Regenerativt jordbruk erbjuder konkreta lösningar för övergången, både på gårdsnivå och i hela livsmedelssystemet.

I sitt gemensamma uttalande framhäver företagen nu behovet av praktiska åtgärder för att så snabbt som möjligt införa regenerativa odlingsmetoder i det inhemska jordbruket. De regenerativa odlingsmetoderna gynnar Östersjön och andra vattendrag, miljön, jordbrukarna och hela samhället. 

Regenerativt jordbruk en lösning på utmaningarna i livsmedelsproduktionen 

Företagen betonar vikten av ett åtgärdsprogram för regenerativt jordbruk och förbättrad markbördighet som sträcker sig över valperioden och sektorsgränserna. Åtgärdsprogrammet bör ingå i nästa regeringsprogram för att stödja en omfattande spridning av regenerativa odlingsmetoder på gårdarna och  främja forskning, rådgivning och utbildning samt en helhetsmässig övergång till regenerativt jordbruk. I den politiska beslutsprocessen måste man också se till att det finns tillräckliga medel för att genomföra åtgärdsprogrammet.

I Carbon Action-samarbetet, som startats av Baltic Sea Action Group (BSAG), bygger livsmedelsföretagen ett mer hållbart livsmedelssystem i samarbete med jordbrukare, forskare och andra aktörer i livsmedelskedjan. Det omfattande forskningsarbetet i Carbon Action koordineras av Meteorologiska institutet. Att verifiera effekterna av regenerativt jordbruk är en central del av forskningen.

Företagen Anora, Apetit, Atria, Berner, Biocode, Dava Foods, Fazer, Gofore, Hankkija, Nestlé, Sinebrychoff, S-gruppen och Valio har åtagit sig att införa regenerativt jordbruk i sin verksamhet. Utöver företagens insatser behövs också reglering av samhället för att styra en genomgripande övergång till regenerativt jordbruk.

Regenerativt jordbruk är jordbruk som förbättrar skördarna och markens bördighet samt miljöns tillstånd i samband med livsmedelsproduktionen. Regenerativt jordbruk ökar kolinlagringen i marken, vilket stävjar klimatförändringarna, minskar vattenutsläppen och bekämpar förlusten av biologisk mångfald. 

För mer information

Pieta Jarva 
Strategidirektör, BSAG
+358 50 338 1096, pieta.jarva@bsag.fi 
 
Irina Niinivaara 
Chef för företagssamarbete, BSAG
+358 40 664 1625, irina.niinivaara@bsag.fi 

KONTAKTA OSS

Pieta Jarva

Strategidirektör

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml