Hoppa till sidans innehåll

Videor om markvård

Nyheter Carbon Action Regenerativt jordbruk

I våra nya videor utreder jordbrukare och rådgivare orsakerna till att gårdarnas problemåkrar inte ger bra skördar. Se och låt dig inspireras att undersöka dina egna åkrar!

Multapaakku valkoisella alustalla

Tre jordbrukare i Ingå fick hjälp av rådgivare från Nylands Svenska Lantbrukssällskap att kartlägga några åkrars skick hösten 2022. Vid undersökningarna används lätt tillgängliga verktyg så som täckdikningskarta, spade och avloppsvajer. Kartläggningarna videofilmades och nu kan du se vilka upptäckter som gjordes.

Kolla nackdiken och dräneringsbrunnar

Hur ser nackdikena och dräneringsbrunnarna ut på Krämars gårds åker? Jordbrukare Nina Långstedt och dräneringsplanerare Martin Träskman undersöker varför skördenivån är låg på åkerskiftet som Nina kallar ”Kärret”. Se videon ”Kolla nackdiken och dräneringsbrunnar”.

Kolla täckdikenas utlopp 

Går det att hitta täckdikenas alla utlopp på jordbrukare Christian Nyholms åker och hur väl fungerar de? Dräneringsplanerare Martin Träskman hjälper Christian att utreda utloppens skick. Se videon ”Kolla täckdikenas utlopp”.

Kolla markstrukturen

Varför lider grödorna på Lill-Breds gårds åker av syrebrist fastän täckdikningen förnyats nyligen? Jordbrukare Gustav Hildén och växtodlingsrådgivare Emil Hästbacka gräver en grop och tittar på markstrukturen i åkern. Se videon ”Kolla markstrukturen”.

Videorna är gjorda av BSAG i samband med projektet Carbon Action Markvård. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer om projektet i bloggen Goda skördar med hjälp av god markvård.

Anne Antman

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml