Hoppa till sidans innehåll

Carbon Action Svenskfinlands webbinarier

Jordhälsa Regenerativt jordbruk Infomaterial

Projektet Carbon Action Svenskfinland har hunnit producera en hel del matnyttiga webbinarier för dig som är intresserad av att förbättra jordhälsan på dina åkrar och på så sätt uppnå bättre skördar. Här under har vi samlat korta presentationer av alla webbinarierna som bor på BSAG:s Youtube-spellista för projektet.

God markvård för goda skördar

Kan vi förbättra åkermarkens skick och därmed öka odlingssäkerheten och miljönyttorna? Hurdana erfarenheter av markvårdsåtgärder har finlandssvenska jordbrukare? Vem kan stödja jordbrukaren i det här arbetet? Se Carbon Actions webbinarium God markvård för goda skördar där dessa frågor diskuteras.

Ogräsreglering

Universitetslektor och docent Anneli Lundkvist från Sveriges lantbruksuniversitet forskar i ogräsbiologi och ogräsreglering och berättar om hur vi kan förebygga ogräs och tajma nödvändig ogräsbekämpning. Jordbrukare Robin Nygård från Lappträsk berättar om sina erfarenheter av kolinlagrande odlingsmetoder och ogräsbekämpning. Se webbinariet Effektiv ogräsreglering med mindre växtskyddsmedel och jordbearbetning.

Biologisk kvävefixering

Hur säkerställer man en effektiv kvävefixering som grödorna och plånboken drar nytta av? Professor Kristina Lindström från Helsingfors universitet berättar om hur biologisk kvävefixering sker i baljväxternas rotsystem. Rådgivare Micaela Ström från Nylands Svenska Lantbrukssällskap ger odlingstips om hur man kan maximera kvävefixeringen. Se webbinariet Utnyttja biologisk kvävefixering optimalt.

Kolinlagring i jordbruksmark

Hur gör man för att mäta mängden kol som inlagras i åkermarken under olika förhållanden? Forskningskoordinator Åsa Stam från Meteorologiska institutet redogör för forskningen på Carbon Action-gårdarna där kolinlagrande odlingsmetoder testas. Se webbinariet Hur mäts kolinlagring i jordbruksmark?

Blommande åkerkanter

Växtodlingsrådgivare Mattias Hammarstedt från Hushållnings-sällskapet i Skåne berättar hur man på ett effektivt sätt kan så och sköta smala remsor av blommor längs åkerns kanter. Rådgivare Petter Haldén från Jordbruksverket i Sverige talar in sin tur om vilka olika blommor man kan odla och vilka nyttoinsekter de gynnar, ändå så att inga skadeinsekter uppförökas eller nya ogräs tillkommer. Se webbinariet Blommande åkerkanter gynnar pollinerare och grödor.

Bättre bördighet och mullhalt

Hur bär sig jordbrukare i vårt grannland åt för att höja mullhalten och skördenivån? Kunde metoderna anpassas och tillämpas på finländsk åkermark? Växtodlingsrådgivare Martin Pettersson från Hushållningssällskapet i Örebro berättar om svenska odlares erfarenheter av åtgärder som förbättrar bördigheten. Se webbinariet Bättre bördighet och mullhalt – hur svenska odlare lyckats få mera skörd.

Täckdikning

Helena Äijö, verksamhetsledare för Täckdikningsföreningen berättar om hur man kan sköta om täckdiken för att undvika och lösa problem. Dräneringsplanerare Mikael Blomqvist från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap berättar om vad ska man beakta vid täckdikning och vad som ingår i förundersökningen före man kan påbörja täckdikningen. Se webbinariet Täckdikning – problemlösning och planering.

Bättre markbördighet med fånggrödor

Göran Bergkvist, docent och universitetslektor i växtodlingslära vid Sveriges lantbruksuniversitet berättar om fånggrödors förfruktsvärde och ger tips på hur och när fånggrödorna ska sås och hur och när de borde avslutas. Tony Hydén, som är jordbrukare och verksamhetsledare för andelslaget Lappträsk Farmarna, berättar om sina erfarenheter av odlingen av fånggrödor. Se webbinariet Förbättra markens bördighet med fånggrödor.

Förbättra markstrukturen

I det här webbinariet berättar Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning vid Sveriges lantbruksuniversitet, bland annat om hur vi kan bruka odlingsmarken så att risken för markpackning minskar och hur vi kan bygga upp markstrukturen igen i en skadad åkermark. Se webbinariet Bättre skördar genom minskad markpackning och förbättrad markstruktur.

Markens mikrober

Professor Kristina Lindström tar oss på en tur genom markmikrobernas värld. Marken sjuder av liv och om vi förstår mikroberna och slår vakt om dem, så ser de i sin tur till att odlingen kan fortsätta framgångsrikt. Se webbinariet Markens mikrober – odlarens viktiga medarbetare.

Kolinlagrande jordbruk för odlingsmarken och klimatet

I Carbon Action Svenskfinlands första webbinarium ger Anne Antman från Baltic Sea Action Group en introduktion till kolinlagrande jordbruk och jordbrukaren Patrick Nyström om hur och varför han jobbar för bättre jordhälsa. Se webbinariet Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?

Läs även

Läs mera
image/svg+xml