Hoppa till sidans innehåll

Den pollinerarvänliga gården

Biologisk mångfald Regenerativt jordbruk Guide

Guiden presenterar ”Den pollinerarvänliga gården”-konceptet för finländska odlare och fördjupar deras kunnande så att varje odlare kan utveckla sin gård i en mera pollinerarvänlig riktning. Guiden erbjuder bakgrundsinformation om pollinerarna i Finland och pollineringens betydelse för lantbruket. Guiden presenterar också forskningsdata och experters åsikter samt ger råd om de bästa åtgärderna och lösningarna till att utveckla gårdarna i en mera pollinerarvänlig riktning.

Guiden består av två delar. Den första delen “Pollinering och pollinerarna” innehåller teori och bakgrundsinformation om pollinerare. Vilken är pollinerarnas betydelse och vad innebär förlusten av pollinerare? Den andra delen “Den pollinerarvänliga gården” är lösningsinriktad. Den beskriver karaktärsdragen för en pollinerarvänlig gård och presenterar åtgärder med vilka man kan göra sin egen gård mera pollinerarvänlig.

I tidigare upplagor av guiden fanns ett tryckfel på sida 21 angående mängden växtskyddsmedel som säljs i Finland. I den tredje upplagan (november 2022) har tryckfelet korrigerats.

Läs även

Läs mera
image/svg+xml