Hoppa till sidans innehåll

Carbon Action-gårdar: Jokela gård

Biologisk mångfald Regenerativt jordbruk Växtföljd och växttäcke Podcast

Serien Carbon Action-gårdar presenterar Carbon Action-jordbrukare och deras gårdar. I serien tar vi en närmare titt på jordbrukarnas verksamhet och tankar kring de egna odlingsmetoderna. Välkommen med!

Podcastin nauhoitus
Ett snyggt utrymme har inretts i maskinhallen för inspelningen av Carbolla on asiaa!-podcasten. Eliisa Malin från BSAG intervjuar.

Om gården

Den fjärde gården som presenteras i serien är Jokela gård i Nurmijärvi. Den ekologiska växtodlingsgården drivs av Piia och Petri Jokela. Gården är Petris släktgård, och för Piia är det hennes trettonde år som jordbrukare här.

Den fem-åriga växtföljden består av två vallår och tre spannmålsår med havre och råg. Vallen avslutas alltid med höstspannmål och oftast försöker man få in en baljväxt också. Under det tredje året anläggs vallen i skyddssäd.

Gården omfattar 147 åkerhektar, varav majoriteten är arrenderad mark. De egna åkrarna utgör 13 ha.

Inspelningen av podcasten

Vi bjuds på läckra muffins bakade i det lokala bageriet när vi kommer till maskinhallen på Jokela gård. Välkomstkommittén består av Piia, Petri och den vita vallhunden Jeppe, som skäller på oss vänligt.

Odlarparet känner sig lite nervösa inför den nya situationen, men de pratar ledigt ändå, som de brukar. Vårarbetet är nästan avklarat och stämningen är positiv inför den kommande växtsäsongen – och inte undra på, eftersom rågen redan växer med full fart i tidig junimånad. 

Det märks att det glada jordbrukarparet trivs ihop. Annars skulle det nog knappast gå an att driva ett jordbruk vid sidan om andra arbeten. Båda är eniga om att jordbruksarbetet är en kallelse. På grund av de andra arbetena finns det praktiskt taget inte någon fritid alls under våren och hösten. Ändå känns jordbruksarbetet givande.

– Det är lite som att man kan vila i det ena arbetet från det andra arbetet. Det har en stor betydelse för återhämtningen i bägge arbeten. Alltid är det inte så roligt, men mestadels går det bra, förklarar Piia.

– Ja, och vi vill ju vara matproducenter. Nu när vi är med i Carbon Action, kan vi både driva ett företag och skydda naturen. Man kan alltså klara sig ekonomiskt, även om man producerar miljövänligt, fortsätter Petri.

Det är en bra poäng som också utgör en av grundstenarna för kolinlagrande jordbruk; kolet odlas på samma åker som maten. Produktionen ska vara lönsam, och det är det jordhälsa handlar om – förutom att det innebär flera positiva sidor för miljön. Jokela gård har varit aktiv projektdeltagare och har tidigare varit med i Vilkku plus-projektet.

Käsi pitelee multapaakkua, jossa kastemato
Odlarparet påstår att det alltid går att hitta mask, och minsann, vi får syn på några med det samma i gropen som grävs i vallåkern.

Vallåkrar utan djur

Vall finns alltid med i växtrotationen, även om Piia och Petri Jokela inte äger boskap. Underjordisk boskap finns det dock gott om och enligt Piia är det ganska beroendeframkallande att iaktta den.

– För tretton år sedan hade jag nog inte trott att jag skulle köra omkring med en spade i bakluckan för att få se om det finns mask i jorden, skrattar hon.

Petri säger att deltagandet i Carbon Action har ökat mångfalden av vall på deras åkrar. – ”Vi har minst fyra arter nu i vallåkern, men vissa har 6 eller 7 arter”, räknar Petri upp. – ”Timotej har vi som basväxt, och så har vi klöver och honungsfacelia. Och så försöker vi också få in alsikeklöver.”

”Syftet med vallen är att den ska fungera som gröngödsel och jordförbättrare, ibland tröskar vi timotej för att få frön.”

Odlingsval

Jag ser mig omkring på den välskötta gården och reflekterar över de lösningar som görs här. Grödorna växer rikligt och livskraftigt, trots att nästan inga yttre insatser använts i odlingen. Vallen sköter om gröngödslingen.

– Vi kalkar jorden vid behov och spårämnen funderar vi på utgående från jordproverna, men yttre gödsling har vi inte använt under hela den tid vi odlat och skördarna har varit goda, berättar Piia om odlingspraxis på gården och fortsätter: – Naturligtvis skulle vi tänka om ifall avkastningen försämrades eller om det framkom brister i samband med markproverna.

En annan sak jag är nyfiken på är det faktum att majoriteten av gårdens nästan 150 hektar består av arrenderad mark. Det har diskuterats mycket om att arrendeavtalen är korta, vilket inte uppmuntrar arrendatorn till att anstränga sig för åkrarnas skick. Varför i hela världen satsar då paret Jokela systematiskt på att förbättra den arrenderade markens jordhälsa?

– Det är precis därför man borde förbättra åkrarnas jordhälsa! Petri skrattar och formulerar sig såhär: – Vi strävar alltid efter längsta möjliga arrendeavtal, och när åkrarna är i gott skick fortsätter ägarna gärna med oss. Här i trakterna är åkerpriserna höga, så det finns ingen anledning för oss att investera så mycket i marken. Detta passar oss.

Punamullattu ladonseinä kesällä

Biologisk mångfald i gårdsmiljön

Paret Jokelas driftcentrum erbjuder skydd och livsvillkor för olika arter med sin biologiska mångfald. Lösningarna behöver inte vara särskilt stora eller komplexa, det går bra att öka den biologiska mångfalden med små åtgärder. Genom att spara, öka och skydda.

– Den biologiska mångfalden är viktigt. Jag drömmer därtill om en trädallé och äppelodling, berättar Piia, och visar med handen i riktning mot de planlagda områdena.

På gården finns gamla byggnader och träd samt en mångfald av växtlighet längs med åkerkanterna. Växtföljden måste också vara tillräckligt mångsidig för att åkern ska må väl och producera skörd.

Men vad är hemligheten bakom denna välmående gård och det harmoniska odlarparet? Under 13 år har de drivit den ekologiska gården och utvecklingen går i positiv riktning. Det märks varje år att åkrarnas skick förbättras, även om de närliggande åkrarna redan var i gott skick efter Petris far.

– Nog är det samarbete som ligger bakom utvecklingen. Vi har arbetat tillsammans och det har gett resultat, sammanfattar Petri.

– Ja, och det är lättare också då man kan dela på bekymren, tillägger Piia och fortsätter: Framgångarna hjälper dessutom till att utveckla gården.

”En sten maler inte mjöl” gäller också här. Tillsammans kan vi uppnå bättre resultat och ställa mer ambitiösa mål. Hör mera om parets målsättningar på finska i Carbolla On Asiaa! -podcasten.

Sanna Söderlund från Baltic Sea Action Group gjorde intervjun med Piia och Petri och stod för text och bild. Sanna är utbildningschef och har hand om jordbrukarsamarbetet. Eliisa Malin, BSAG, fungerade som podcastvärd.

Vi du hålla dig uppdaterad om regenerativt jordbruk och Carbon Action Svenskfinland? Du kan beställa nyheter rakt till din e-post eller gå med i vår Facebookgrupp! Läs mer här.

Läs även

Läs mera
image/svg+xml