Hoppa till sidans innehåll

Carbon Action-gårdar: Verkatakkila

Biologisk mångfald Regenerativt jordbruk Växtföljd och växttäcke Podcast

Serien Carbon Action-gårdar presenterar Carbon Action-jordbrukare och deras gårdar. I serien tar vi en närmare titt på jordbrukarnas verksamhet och tankar kring de egna odlingsmetoderna. Välkommen med!

Viljelijäpari Patrik Nyström ja Sirkku Puumala seisovat Carbon Action Hiililtila -kyltin vieressä.

Om gården

Serien startar med att presentera gården Verkatakkila, som ligger i Vichtis. Gården sköts av jordbrukarparet Sirkku Puumala och Patrick Nyström.

Odlingsverksamheten sträcker sig över cirka 200 hektar åkermark på området för tre olika driftcentra. Jordbrukarparet är intresserade av jordhälsa, och under de senaste fem åren har de arbetat aktivt för att förbättra den.

På den här konventionella växtodlingsgården finns maltkorn, kummin, höstvete, höstråg, bondböna samt markförbättringsvall i växtföljden

Vallen sköter om marken

För att förbättra jordhälsan i Verkatakkila har man funderat på ett antal olika åtgärder och börjat genomföra dem. Det viktigaste är skötsel av vattenhushållningen, samt en mångsidig växtföljd, i vilken ingår markförbättringsvall. Det enda syftet med vallen är att fungera som markförbättrare!

– Det är egentligen en märklig tanke att man inte kan odla vall om man inte ska ha det till boskapsfoder. Vi har också boskap, den är bara under jordytan! skrattar Sirkku till.

Kloka ord, som den pratsamma Sirkku vanligtvis har. Man behöver ju inte så många hektar vall med det samma, man kan ju också bara tillsätta det i växtföljden efter behov, så att den vårdar åkermarken. Vallen har många andra fördelar förutom att den förbättrar jordhälsan. Den lagrar in kol i marken också.

Viljelijät Sirkku Puumala ja Patrik Nyström arvioivat maan rakennetta pellolla.
Sirkku och Patrick på sin vallåker. För att förbättra jordhälsan har de för tre år sedan sått en vall med sex olika arter, som senare kompletterats efter behov. I fjol blev åkern alvluckrad, alltså djupuppluckrad, så att vallväxter med djupgående rotsystem har möjlighet att luckra upp jorden så effektivt som möjligt.

Såmaskinen och kameran går

Vi möts i Verkatakkila inte bara för ett det trevliga samtalet, men också för att få i ihop lite bildmaterial för vår online-kursplattform som är under arbete. Fotografen hoppar in i hytten på såmaskinen medan vi diskuterar med Sirkku om att vara en del av Carbon Action.

– Man blir stärkt av att själv se hur man kan påverka jordhälsan, vet du? Det är något med det där att man inte bara är underkastad väderleksförhållandena, utan att man själv kan inverka, säger Sirkku.

Jag blev positivt överraskad, eftersom detta är något vi i Carbon Action strävar efter: känslan att kunna påverka, vara aktiv och vara det också i framtiden. Det finns hopp!

Varje Carbon Action-gård har valt ut ett försöksskifte som är delad i två delar. Den ena delen fungerar som försöksdel, där det odlingsmetoder som främjar kolinlagring testas, och den andra delen fungerar som kontrolldel. De metoder Sirkku och Patrick testar är att så fånggrödor och växter med djupgående rotsystem. Vi följer sådden på försöksskiftet, dit det sås maltkorn och mellangröda samtidigt.

Platsens historia är närvarande och kan nästan vidröras på Tuorla gård.

Om jordbruk och politik

– Jag vill inte tala om jordbrukspolitik. Jag är dålig på det. Eller visst har jag mina åsikter, men jag talar inte gärna om dem, säger Sirkku och jag instämmer. Jag säger att jag inte heller bryr mig om att tala om jordbrukspolitik just nu. Om en stund märker vi ändå att vi diskuterar jordbrukspolitik helt utan hinder, vilket får oss att skratta.

Patrick stannar såmaskinen och fotografen hoppar ut.

– Vad dammigt det är, är det alls bra att fotografera allt detta damm? frågar fotografen. Vi konstaterar att vi fotograferat dammet, eftersom damm uppstår när man sår då det är torrt. Det är trots allt ganska vanligt att marken dammar och att vinden för med sig en del av matjorden då man sår. Dammet syns alltså på videon, eftersom den är en verklighetstrogen skildring av jordbruket, inte en förskönad bild.

Vi tänker att det inom kolinlagrande jordbruk inte alls är nödvändigt att kategorisera saker i sådant som absolut inte får eller måste göras. Varje gård är unik och det viktigaste är att kunna förstå helheten och sakers proportioner.   

Kol både binds och bryts ned på en produktionsåker. Avgörande är ifall de olika åtgärderna tillsammans leder till en positiv eller negativ kolbalans, sammanfattar Sirkku.

Fotografen fick sig en dammig tur med såmaskinen när Patrick sådde maltkorn och fånggrödor på Carbon Action-försöksskiftet.

Effektiva åtgärder, små som stora

– Ta en bild på det här också! Sirkku pekar på en liten skogsdunge mitt bland åkrarna. Vid kanten av den har en liten, lågavkastande vallremsa lämnats utanför produktionen, bara för att öka den biologiska mångfalden.

Dungen är ett bra exempel på att saker kan göras på flera olika sätt och att man inte alltid nödvändigtvis behöver göra stora förändringar för att öka på den biologiska mångfalden på gården.

Tillsammans med Sirkku och Patrick talar vi om åtgärder, stora som små. Om att prova och att våga. Om attityd och förhållningssätt.

– Det lönar sig att våga prova och det går bra att börja med en jätteliten yta. Sirkku uppmuntrar andra odlare till åtgärder för kolinlagrande jordbruk och förbättring av jordhälsan.

– Ja, fast bara på en kvadratmeters yta till en början, och utöka experimenten alltefter, föreslår Patrick, och tillägger fundersamt: Själv kunde man nog också våga mera.

– Nästa gång vågar vi, säger Sirkku bestämt och nickar, som för att bekräfta sina ord.

Vi får syn på en flock fåglar ute på åkern. Hundratals gäss och svanar. De kunde också ställa till med besvär.

– De har inte stört oss. De brukar nog snagga den där vallen, men…ja, i slutändan är det väl frågan om hur man förhåller sig till saken. Man kan också välja sin attityd. På vår gård är situationen inte så dålig att det skulle ha större inverkan. Vi vet att flera har det svårare än vi, säger paret.

Det har varit en varmhjärtad diskussion, men nu är det dags att ta farväl. Det är alltid ett nöje att hälsa på hos Sirkku och Patrick. Man blir garanterat mottagen med värme, även om kramarna denna gång får utebli på grund av coronabegränsningarna.

 Man måste våga se på saker från flera olika perspektiv och utmana sig själv.
– Inom bekvämlighetszonen, men genom att gradvis tänja på ramarna för den, tillägger Sirkku fundersamt.

PÅ VIDEON PRESENTERAS GÅRDEN KORTFATTAT PÅ FINSKA:

Sanna Söderlund från Baltic Sea Action Group stod för intervjuer med Sirkku och Patrick, samt text- och bildproduktion. Sanna är utbildningschef och ansvarar för jordbrukarsamarbetet i Carbon Action.

Läs även

Läs mera
image/svg+xml