Hoppa till sidans innehåll

Varför stiger de svenska åkrarnas mullhalter, medan de i Finland sjunker?

Regenerativt jordbruk Podcast

Podcasten Odlingsmark är tillbaka! Vi inleder med temat mullhalt och talar med professor Thomas Kätterer från SLU om vad som påverkar mullhalten i åkrarna helt generellt, men även om hur skillnaderna i jordbruket lett till att mullhalten stigit i Sverige, medan den sjunkit i Finland.

Bild: Jenny Svennås-Gillner

Thomas Kätterer är professor i ekosystemekologi på Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Kätterer forskar i hur bl.a. biologiska processer, landanvändning och jordbruksmetoder påverkar kol- och kväveflöden i landekosystemen.

Lyssna på hela avsnittet på SoundCloud eller på Spotify.

För mera information

Naturresursinstitutets (Luke) statistik över kolmängden i de finska åkermarkerna.

Bokkapitel om odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i marken.

Artikel om ökad kolinlagring i svenska jordbruksmarker.

Kolguiden ger en översikt över kolinlagring i jordbruksmark.

Odlingsmark produceras av Baltic Sea Action Group (BSAG) som en del av projektet Carbon Action Svenskfinland. Projektet finansieras av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden.

Inspelning och efterbearbetning: Anne Nordling

Läs även

Läs mera
image/svg+xml