Hoppa till sidans innehåll

Podcasten Odlingsmark: Välmående åkermark och bra växtsorter kärnan i Nyby gårds verksamhet

Regenerativt jordbruk Podcast

Markstrukturen på Nyby gårds åkrar led av ofta upprepad bearbetning, men då jordbrukare Magnus Selenius hörde om regenerativt jordbruk började han se på odlingen med nya ögon och testa på nya sätt att förbättra åkermarken och odlingssäkerheten. Växtförädlingen på gården ska göra odlingen av gamla sorter med goda näringsvärden lättare.  

Solen steker och svetten lackar när vi besöker Nyby gård i Esbo en dag strax före midsommar. På gårdsplanen doftar det härligt av nybärgat hö och från torken hörs brummet av fläkten som jobbar på för att torka hästhöet. 

Jordbrukare Magnus Selenius leder oss till övre våningen av torkbyggnaden för att spela in ett podcastavsnitt. Utrymmet är svalt och skönt, vilket det måste vara, eftersom det här förvaras frön för växtförädlingen som görs på gården. När vi satt oss berättar Magnus om hur och varför han testar på regenerativa odlingsmetoder och vilka målsättningarna han har för växtförädlingen på gården. 

Magnus Selenius började intressera sig för regenerativa odlingsmetoder efter att han lagt märke till att åkrarnas markstruktur inte var så bra. Han tror markstrukturen led av ofta upprepade markbearbetningar.  

Magnus berättar entusiastiskt att då han lärde sig mera om regenerativt jordbruk började han se på odlingen med nya ögon och fundera på hur han kunde utveckla den. Genom att testa på en sak, först i liten skala och se vad som händer, eventuellt förändra metoderna på basis av resultaten, och sen testa på nästa sak, är det möjligt att så småningom förbättra markstrukturen och odlingssäkerheten, har Magnus märkt. 

På Nyby gård odlas höst- och vårspelt, emmervete, lantvete, bondböna, camelina, hö och gröngödsling. Dessutom testas ett mångsidigt urval av fånggrödor. Sedan 2014 har Magnus experimenterat med olika lantsorter och kultursorter.  

Lantsorter kan ha bra egenskaper som inte moderna sorter har, bland annat när det gäller grödans protein- och mineralinnehåll, berättar han. Men å andra sidan är lantsorterna lite svårare att odla, de har ofta till exempel ett mycket långt strå som försvårar skörden.  

Genom att korsa växterna vill Magnus få fram nya sorter som kombinerar goda egenskaper. En liten odling i källaren snabbar upp processen och LED-lampor gör det möjligt att få två skördar per vinter. Målet för växtförädlingen på Nyby gård är kortare strå, tidigare mognad, motståndskraft mot sjukdomar och goda näringsvärden.  

Vilka fånggrödor och andra regenerativa metoder har Magnus provat på och hurdana utmaningar har han stött på? Har mängden näringsämnen som utlakas från åkern till vattendragen förändrats enligt de mätningar som gjorts? Lyssna på podcasten för att höra om Magnus erfarenheter och vad som händer på Nyby gård. 

Lyssna på avsnittet på Spotify eller på Soundcloud ovan.

Läs även

Läs mera
image/svg+xml