Hoppa till sidans innehåll

Podcasten Odlingsmark: Nygård strävar efter bättre markstruktur och bättre avkastning med regenerativa metoder

Regenerativt jordbruk Podcast

På Nygård i Lappträsk började jordbrukarparet Jonna och Robin Nygård testa regenerativa odlingsmetoder för tre år sedan. Problem med marken sporrade paret till att utvidga sin metodarsenal och göra odlingen mångsidigare.

I den pinfärska podcastserien Odlingsmark bekantar vi oss med hur Östersjö- och klimatvänligt, regenerativt jordbruk kan se ut i praktiken. I det första avsnittet träffar vi paret Nygård på deras gård en solig dag i slutet av juni. Det är vindstilla och varmt till och med i skuggan där vi satt oss för att banda in podcastavsnittet. Precis som i resten av landet, har solen stekt åkrarna strax intill Lappträsket i Östra Nyland i snart en månad.

Gården, som bär samma namn som paret, har varit i släktens ägo sedan ungefär 1900. Robin Nygård tog över efter föräldrarna år 2014. Paret odlar 75 hektar. I årtionden odlades här, i enlighet med de metoder som då förespråkades, främst korn med hjälp av konstgödsling, bekämpningsmedel och plöjning.Metoderna har lämnat sina spår på åkrarna. Det ledde till att paret Nygård ifrågasatte metoderna och konstaterade att det var dags att prova på andra sätt att odla.

Nygårds började på allvar testa regenerativa odlingsmetoder för 3 år sedan då de gick med i Carbon Action som pilotgård. Fånggrödor, som är en grundval i regenerativt jordbruk, tog de i bruk 4 år tidigare eftersom de inkluderades i jordbruksstödsystemet.

Målet är att det ska bli lättare att bruka jorden som Robin beskriver som ”styvlera och ännu styvare lera”. Metoderna de valt ska förhoppningsvis bidra till bättre skördar och hjälpa gården anpassa sig till extremväder. Nu växer höstvete, råg, korn, havre och bondböna på åkrarna. Dessutom har Nygård mångsidig gröngödslingsvall och olika sorters fånggrödor. Växterna har olika rotsystem vilket leder till en mångsidig mikroflora som ökar markens mullhalt och gör att kol inlagras och näringsutbytet blir effektivt. Samtidigt luckrar växternas mångsidiga och dels djupgående rotsystem upp åkermarken.

Vad annat har Robin och Jonna Nygård testat på för att förbättra markstrukturen och öka markens bördighet? Hurdana resultat har paret sett? Vilka problem har det stött på? Lyssna på hela avsnittet ovan eller på Soundcloud för att höra om Robin och Jonna Nygårds erfarenheter.

Läs även

Läs mera
image/svg+xml