Hoppa till sidans innehåll

Verktyg för Biodiversitet och Vattenskydd

Biologisk mångfald Regenerativt jordbruk Guide

Verktyget för Biodiversitet och Vattenskydd hjälper odlare att rikta miljöåtgärder till de platser där de gör mest nytta. Verktyget är en enkel pdf-fil som jordbrukaren kan använda på egen hand eller tillsammans med en rådgivare.

Verktyget för Biodiversitet och Vattenskydd fokuserar på åtgärder som främjar den biologiska mångfalden och vattenskyddet. Med hjälp av verktyget kan jordbrukaren bedöma på vilken plats det lönar sig att genomföra vilken miljöåtgärd, och hur effektiva åtgärderna är med tanke på miljön. Växthusgaser behandlas i stycket om torvmarker. Verktyget kan användas fritt antingen som en helhet eller till valda delar.

Ladda ner verktyget nedan. Du kan spara verktyget och dina anteckningar på din egen dator. Du kan också skriva ut verktyget på papper och fylla i det med penna. Mera anvisningar finns i början av pdf-filen.

Om du vill göra en noggrann plan för flera av dina skiften kan du nedan ladda ner även pdf-filen Planeringskort för Biodiversitet och Vattenskydd. I en fil finns planeringskort för 10 skiften. Även den här filen kan skrivas ut på papper och fyllas i med penna. Om du inte har Adobe Acrobar Reader-programmet installerat på din dator kan du ladda ner det gratis härifrån.

LumoVesi-projektet och verktygets författare

Verktyget för Biodiversitet och Vattenskydd (LumoVesi-työkalu på finska) har genomförts som en del av LumoVesi-projektet (Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa) som finansierats av Jord-och skogsbruksministeriet. Mera information om projektet finns här (på finska).

I planeringen av verktyget deltog Terho Hyvönen, Eila Turtola, Erja Huusela, Visa Nuutinen och Antti Miettinen från Naturresursinstitutet (Luke), Janne Heliölä och Mikko Kuussaari från Finlands miljöcentral (SYKE) och Eija Hagelberg från Baltic Sea Action Group.

Läs även

Läs mera
image/svg+xml