Hoppa till sidans innehåll

Bore utmanar sin personal att röra på sig och samtidigt skydda Östersjön

Nyheter Företagssamarbete Hållbar sjöfart

Det finländska rederiet Bore förenar sin personals och miljöns välbefinnande på ett nytt sätt. Av varje motionerad minut i rederiets BoreFit-tävling doneras i år en cent till Baltic Sea Action Groups Östersjöarbete.

Bild: Bore / Petro Silvennoinen

Bore lotsar sin personal mot ett friskare och mer hållbart liv. Deltagarna i BoreFit-tävlingen rör på sig, uppdaterar sina levnadsvanor och gör gott för miljön. Tävlingen kan sammanfattas med tanken att vårt handlande påverkar naturen och att naturvänliga, hälsosamma levnadsvanor å andra sidan inverkar positivt på vår hälsa.

Bore betonar förutom arbetshälsan också vikten av miljövänlighet och nya innovationer i trafiklösningarna. Rederiet strävar efter att minska miljöbelastningen från sjöfarten och söker nya miljövänligare lösningar, bl.a. genom optimerade skrov-, propulsions- och lasthanteringsegenskaper i nybyggen.

I enlighet med initiativet Ship Waste Action, som startats av BSAG, har tömningen av Bores fartygs avloppsvatten i hamnarna ökat betydligt under de senaste åren. Företagets nybyggen Bore Way, Bore Wave och Bore Wind tömmer allt sitt avloppsvatten i hamnen och rederiet undersöker också möjligheterna att utnyttja biogas.

Ihmiset kävelemässä hiekkatiellä saaristokylässä

Varje minut som ägnas åt välbefinnande är också en investering i miljön

Det ambitiösa målet för Bore är att få sina anställda att röra på sig i sammanlagt en miljon minuter 2023, vilket skulle ge BSAG ett donationsbelopp på 10 000 euro. Detta skulle vara det bästa resultatet någonsin i BoreFit-tävlingens historia.

Bore har kontor vid Östersjön i Helsingfors och Mariehamn, och flera av bolagets fartyg bedriver handel på Östersjön. Rederiet vill därför stödja BSAG:s konkreta åtgärder för att hjälpa Östersjön. Donationerna säkerställer BSAG:s fortsatta arbete för Östersjön, eftersom stiftelsen verkar med donations- och projektmedel.

”Vi blev mycket entusiastiska över idén med BoreFit-tävlingen. Också i BSAG:s verksamhet betonas sambandet mellan människors och naturens välbefinnande.  De kan inte skiljas åt. Vi hoppas att Bores exempel inspirerar andra aktörer att engagera sin personal och engagera sig i gemensamma aktiviteter till förmån för Östersjön”, säger Irina Niinivaara, chef för BSAG:s företagssamarbete.

KONTAKTA OSS

Elina Ranta

Chef för medelanskaffning

+358 40 719 9719

elina.ranta@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml