Hoppa till sidans innehåll

Fazers tredje Östersjöåtagande – koncernen fortsätter sitt långsiktiga arbete för att skydda Östersjön

Nyheter Företagssamarbete

I sitt nya Östersjöåtagande har Fazer förbundit sig att utveckla sin produktion, sina arbetsmetoder och sitt produktsortiment på sätt som stöder den ekologiska balansen i Östersjön och andra vattendrag. Målet med skyddsarbetet är att så lite näringsämnen som möjligt ska komma ut i vattendragen.

Peltomaisema

Fazers nya åtagande för Östersjön fokuserar på att främja hållbar livsmedelsproduktion, särskilt på regenerativt jordbruk, och sträcker sig till år 2028. Åtagandet genomförs i praktiken genom mål och åtgärder för regenerativt jordbruk.

Fazer har deltagit aktivt i arbetet med att skydda Östersjön sedan 2013. Vi är en betydande spannmålsköpare i Östersjöområdet, och vi har möjlighet att påverka vattendragens tillstånd både genom vår verksamhet och tillsammans med våra samarbetspartner

Joséphine Mickwitz, EVP, Kommunikation & Hållbarhet , Fazer

Odlingsmetoderna påverkar vattendragens tillstånd

Forskning visar att regenerativa odlingsmetoder konkret bidrar till såväl att minska koldioxidutsläppen och motverka övergödningen av sjöar och vattendrag som att öka markens bördighet och förbättra skördesäkerheten.

”En av våra viktigaste och mest konkreta åtgärder har varit att utarbeta Fazers Spannmålsvision (innehållet på sidan på finska). Det är fråga om ett odlingsprogram som inleddes 2013 och som vi genomför i nära samarbete med våra kontraktsodlare. Målet med Fazers Spannmålsvision är att bromsa upp övergödningen av Östersjön och våra insjöar, skydda den biologiska mångfalden och jordmånens livskraft och minska användningen av växtskyddsmedel vid odling. Spannmålsvisionen genomförs i praktiken med hjälp av tio metoder för hållbar spannmålsodling, och dessa har redan införts på många jordbruk i Finland och Sverige”, säger Mickwitz.

”Fazers stöd för vårt arbete till förmån för Östersjön är särskilt viktigt eftersom Fazer är en av stiftelsens mest långvariga samarbetspartner. Livsmedelsproduktionen har stor inverkan på våra vattendrag och hela vår miljö. Därför har det varit glädjande att se att Fazer har ett nära samarbete med odlarna och har långsiktigt utvecklat mer hållbara odlingskriterier som en del av sin Spannmålsvision”, säger Pieta Jarva, strategidirektör inom BSAG. 

Redan nu tillämpar hälften av Fazers kontraktsodlare hållbara odlingsmetoder     

Av resultaten från Fazers årliga omfattande odlarenkät1) framgår att en viktig milstolpe nåddes 2022 då 50 procent av Fazers kontraktsodlare i Finland uppgav att de tillämpar samtliga tio metoder för hållbar odling. Resultaten visar också att särskilt tillämpningen av olika precisionsodlingsmetoder har blivit vanligare.

Fazer satsar på samarbete med kontraktsodlarna och ordnar regelbundet utbildning för odlarna i hållbara odlingsmetoder, som främjar införande av ändamålsenlig växtföljd, stöder förhållandet mellan nytta och användning av gödselmedel, förbättrar markstrukturen och minskar behovet av växtskyddsmedel.

Genom det nya åtagandet för Östersjön lägger Fazer ytterligare fokus på att främja den biologiska mångfalden och utvecklar tillsammans med sina intressenter digitala verifieringslösningar som är tillämpliga på regenerativt jordbruk. Åtagandet kommer också att avspeglas i produktutbudet, som Fazer utvecklar med stöd av regenerativa odlingsmetoder.

1) Fazers odlarenkät för skördesäsongen N=315, varav 257 konventionella gårdar och 58 ekologiska gårdar

KONTAKTA OSS

Läs även

Läs mera
image/svg+xml