Hoppa till sidans innehåll

Goda skördar med hjälp av god markvård

Blogg Carbon Action Regenerativt jordbruk

I det nya projektet Carbon Action Markvård utvecklar vi en mall för jordbrukare som vill göra en markvårdsplan för att förbättra skördarna. Dessutom ska vi producera inspirerande och informativa videor, skriver projektchef Anne Antman.

Jordbrukare och rådgivare fördjupade sina kunskaper om hur odlare kan kartlägga en åkers skick på Carbon Action Markvård-projektets startträff 13.10.2022 på Krämars gård i Ingå. Bild: Anne Antman.

Grunden för goda skördar är en åkermark i gott skick, men det är inte alltid så lätt att bedöma de skiftesvisa orsakerna till en låg skördenivå. Finns det ett enkelt och tidseffektivt sätt att utreda om det är markstrukturen, markens näringsinnehåll, täckdikningen eller omkretsdikena som i första hand borde förbättras? Och går det att åtgärda problemen utan att det kostar skjortan?

De här frågorna söker vi svar på i projektet Carbon Action Markvård som startade i Nyland hösten 2022. I projektet deltar fyra gårdar i Ingå och Nylands Svenska Lantbrukssällskaps rådgivare. Projektet genomförs av Baltic Sea Action Group.

Med dagens insatspriser måste jorden vara i skick, annars är det bortkastade pengar.

Jordbrukare Gustav Hildén, Lill-Breds gård
Markstrukturkortet är ett ypperligt verktyg vid undersökning av markstrukturen. Bild: Eija Hagelberg.

Kartläggning av åkerns skick

Vi inleder projektverksamheten genom att testa hur man med enkla medel kan kartlägga en åkers skick. Jordbrukaren på var och en av gårdarna i projektet får hjälp med att undersöka en åkers jordhälsa av dräneringsplanerare Martin Träskman, samt växtodlingsrådgivarna Emil Hästbacka och Micaela Ström. Vid undersökningen används lätt tillgängliga verktyg så som täckdikningskarta, satellitbilder, spade och ett pliktjärn eller en bit kamstål. Vi hann med några undersökningar i höstas och kommer att genomföra resten sommaren 2023.

Vi har redan gjort många intressanta upptäckter på åkrarna vi besökt. Jordbrukare Christian Nyholm berättade att skördarna sakta men säkert försämrats på en av hans åkrar. Skördeminskningen beror på flera saker, men till exempel fanns där en våt fläck som blivit större med åren. Under kartläggningen kunde vi konstatera att den antagligen beror på en fylld slambrunn jordbrukaren inte kände till från förut.

Jag hade lagt märke till att det år efter år håller på att bli fuktigare i övre ändan av skiftet, men det kom som en överraskning att det antagligen finns en slambrunn där som är full med slam och rost och som gör att dräneringen inte funkar. Det ska vi åtgärda.

Jordbrukare Christian Nyholm, Nordanskog gård

Videor och praktiskt planeringsverktyg

Kartläggningen av åkrarnas skick videofilmas och videomaterialet klipps till korta videor. I videorna ska ingå tips om vad det lönar sig att granska på de egna åkrarna och vad jordbrukaren kan göra för att avhjälpa möjliga brister. Vår förhoppning är att videorna ger jordbrukare lite extra motivation att gå och undersöka de egna åkrarnas jordhälsa trots tidsbristen som råder på gårdarna.

Vi ska också skriva artiklar i vilka vi fördjupar videornas innehåll. Slutprodukten av projektet ska bli en praktisk mall till markvårdsplan som jordbrukaren kan använda för att observera åkerjordens välmående och göra upp en realistisk plan för att förbättra den. De första videorna blir färdiga under våren och allt material ska bli färdigt före slutet av år 2023.

Det som man inte måste göra genast blir lätt ogjort, man tycker att det där kan jag kolla nästa år. Men nog borde man bli lite mera uppmärksam och kolla att brunnarna är i skick och hålla efter sly och sånt.

Jordbrukare Nina Långstedt, Krämars gård

Läs mer om hur man kan förbättra åkerns välmående på onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk, särskilt kapitel 5. Sätt åkern i skick och kapitel 11. Mät och observera.

Läs även

Läs mera
image/svg+xml