Hoppa till sidans innehåll

Markvård

Aktiv Carbon Action Regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbruk, Carbon Action

Bättre markbördighet med hjälp av observation, mätning och planering

Projektets mål är att hjälpa svenskspråkiga jordbrukare i Nyland att utveckla sina kunskaper i mätning, obesvation och förbättring av markbördigheten.

Officiellt namn

Carbon Action Markvård

Tidsperiod

2022–2023

Ansvarig

Anne Antman

Ansvarig part

BSAG

Finansiär

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EU:s finansieringsandel 42 procent

En ny modell för att förbättra markbördigheten

En åker i gott skick ger goda skördar i växlande väderleksförhållanden och möjliggör kolinlagring i marken. För att hitta faktorerna som försämrar markbördigheten i åkern behövs noggranna observationer och mätningar.

Huvudmålsättningen för projektet ”Carbon Action Markvård” är att öka kunskapen bland svenskspråkiga bönder i Nyland om hur man mäter och observerar åkermarkens skick, samt hur bördigheten förbättras.

Projektet skapar och testar en mall som odlare kan använda för att göra upp en egen markvårdsplan. Växtodlingsrådgivare och jordbrukare kan utnyttja mallen för att utreda och förbättra en åkers skick. I mallen ingår en inledande kartläggning av åkerns vattenhushållning, markstruktur och näringsämnena i marken, samt inomfältsvariation. På basis av kartläggningarna görs en plan för förbättringsåtgärderna ute på åkern. Mallen utarbetas och testas på gårdar i Nyland.

Kartläggningen av utgångsläget på de olika gårdarna filmas. Materialet klipps till korta videor som visar vad som är viktigt att granska på de egna åkrarna, hur man gör det med enkla medel som ofta finns färdigt på gården, samt vilka upptäckter man kan göra.

Projektet producerar artiklar som lyfter fram problemen som odlarna påträffar på de olika skiftena. Artiklarna belyser också de åtgärder som planeras för att förbättra skiftenas skick.

Information förmedlas dessutom via en fältträff. Ytterligare videofilmas svenskspråkiga presentationer av fältförsök, forskningsutrustning och -resultat. Videorna gör forskning på Carbon Action-plattformen tillgänglig för de svenskspråkiga jordbrukarna.

Kontakta oss

Anne Antman

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

Med i Projektet

Läs även

Läs mera
image/svg+xml