Hoppa till sidans innehåll

Markvård och kolinlagring med Carbon Action Svenskfinland

Blogg Carbon Action

Med ett startskott år 2020 satte det svenskspråkiga odlarsamarbetet på Baltic Sea Action Group fart. Vi har delat kunskap om markvård och kolinlagring i åkermarken med stor entusiasm. Tack vare våra finansiärer ser vi fram emot att fortsätta inspirera och stödja finlandssvenska jordbrukare 2024–2028.

För över fyra år sedan drog det banbrytande svenskspråkiga odlarsamarbetet på BSAG i gång genom projektet Carbon Action Svenskfinland, som finansierades av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, SLC och Svenska kulturfonden. Syftet med projektet var att stötta finlandssvenska jordbrukare i deras strävan att förbättra odlingssäkerheten och markhälsan, samtidigt som de ökar kolinlagringen i åkermarken.

Som nyanställd projektchef var min första uppgift att fördjupa mig i hur kol lagras i jordbruksmarken. Jag trodde att svamp i åkern bara var till bekymmer, men fick snart lära mig att en mångsidig sammansättning av svampar och andra markmikrober är viktiga medarbetare för jordbrukaren. Det är fantastiskt hur de kan hjälpa till med allt från grödornas näringsupptag till kolinlagring i marken.

På Carbon Action-plattformen bedrivs intensiv forskning om kolinlagring i marken. Ju mer vi lär oss, desto tydligare blir det att åkerns odlingsskick är grunden för både bättre skördar och miljönyttor. Genom att prioritera markvård kan vi inte bara anpassa jordbruket till klimatförändringarna och förbättra livsmedelssäkerheten, utan även stärka den biologiska mångfalden. Samtidigt minskar vi risken för näringsämnesförluster till våra vattendrag och Östersjön.

Kunskapsdelning

Vi är väldigt glada över att våra evenemang och material tagits väl emot av finlandssvenska jordbrukare. Under pandemitiden blev våra Carbon Action Svenskfinland-webbinarier populära. Vi bjöd in experter från Finland och Sverige för att dela med sig av kunskap om allt från underhåll av dräneringen och avhjälpning av markpackning till mångsidiga växtföljder.

För att möta efterfrågan har vi tryckt flera upplagor av våra svenskspråkiga guider, som täcker ämnen som smarta odlingsmetoder för fånggrödor, praxis för ett pollinerarvänligt jordbruk och hur man kan maximera kolinlagringen i marken genom betesbruk.

I projektet Markvård tog vi itu med bekymmer på åkrar tillsammans med odlare, dräneringsplanerare och växtodlingsrådgivare. Att få vara med och lösa problemen var otroligt lärorikt och inspirerande för mig. Våra upptäckter och lösningar dokumenterades i fem korta, lättillgängliga videor som visats över 4 500 gånger. Tack vare finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kunde vi förverkliga detta projekt.

Framtiden för Carbon Action Svenskfinland

Även om tidigare projekt avslutats fortsätter vi vår svenskspråkiga verksamhet under namnet Carbon Action Svenskfinland. Ett stort tack till våra finansiärer SLC, Jordfonden, Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse samt Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse för att ni gör detta möjligt!

Vårt primära mål framöver är att vara en källa till inspiration och stöd för finlandssvenska jordbrukare som jobbar för att optimera sina åkrars odlingsskick. Vi strävar efter att ytterligare fördjupa vår kunskap och förbättra vår förmåga att förmedla information om markvård och dess påverkan på skördar, ekonomi och miljö. Vi kommer att erbjuda inspirerande föreläsningar, nya handböcker och nyttiga fältträffar i nära samarbete med erfarna rådgivare.  

Vi tar också vår närvaro på sociala medier på allvar. I stället för vår tidigare privata Facebookgrupp har vi grundat en ny offentlig Facebook-grupp för att underlätta kunskapsdelning och samarbete. Bli en del av vår gemenskap här. Följ mig också på Instagram för en djupdykning i markvårdens värld.

KONTAKTA OSS

Anne Antman

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml