Hoppa till sidans innehåll

Biodiversea

Aktiv Skydd av havsnatur

Skydd av havsnatur

Havsnaturskyddet når nya höjder i och med LIFE-IP BIODIVERSEA ­–projektet

Biodiversea LIFE IP, som leds av Forststyrelsen, är Finlands hittills största samarbetsprojekt för tryggandet av havsnaturens mångfald. Projektets huvudsakliga mål är att identifiera värdefulla havsområden, uppfölja utvecklingen på redan identifierade områden och skapa ett mer enhetligt skyddsområdesnätverk till havs. Samtidigt strävar projektet efter att sprida vetskap om värdet av naturskyddsarbetet och vikten av en frisk havsnatur. 

Officiellt namn

LIFE-IP BIODIVERSEA

Tidsperiod

15.9.2021–15.11.2029

Ansvarspersoner

Anu Riihimäki, Anna Klemelä

Ansvarsaktörer

Koordinator: Forststyrelsen

Övriga aktörer: Baltic Sea Action Group, miljöministeriet, Finlands miljöcentral SYKE, Naturresursinstitutet LUKE, Åbo Akademi, Ålands landskapsregering, Geologiska forskningscentralen GTK, Åbo yrkeshögskola

Finansiär

Europeiska unionens LIFE-program

BSAG:s arbete för havsnaturens mångfald får större genomslagskraft som en del av en större helhet

Att stärka havsnaturskyddet kan lyckas endast om alla som vistas på Östersjön – från sommargäster till yrkesfiskare – gör ett målmedvetet beslut att förbinda sig till processen. Samarbetet mellan olika aktörer är centralt i LIFE IP-BIODIVERSEA -projektet. I projektet vill vi informera allmänheten både om vikten av att skydda havsnaturen och de utmaningar som där tillhör.

BSAG:s huvudansvar inom projektet är att främja inrättandet av nya privatägda marina skyddsområden. Vi strävar till att göra skyddsprocessen lätt och lockande. Målet för EU:s biodiversitetsstrategi är att 30 procent av alla havsområdena inom unionen skall vara skyddade fram till år 2030. För att nå detta mål, behövs även fler privata skyddsområden. En betydande del av Östersjöns värdefulla undervattensmiljöer finns inom privatägda vattenområden.

BSAG påbörjade främjandet av privata havsskyddsområden år 2019. Då startades det fortgående Ett Levande Östersjön-projektet som finansieras av Ålandsbankens Östersjöprojekt. I och med Biodoversea kopplas skyddet av privata havsområden samman med en större helhet.

Biodiversea-projektet finansieras av EU:s LIFE-program. Projektet koordineras av Forststyrelsen, på begäran av miljöministeriet. Förutom Forststyrelsens Natur-, jakt- och fisketjänster, miljöministeriet och BSAG, deltar även Ålands landskapsregering, Finlands miljöcentral SYKE, naturresursinstitutet LUKE, Åbo Akademi, Åbo Yrkeshögskola och Geologiska forskningscentralen GTK.

BIODIVERSEA är ett betydande framsteg i arbetet för att bevara naturens mångfald i Östersjön. Projektet stärker havsnatursskyddet genom att både restaurera försvagade livsmiljöer och att redogöra för var det lönar sig att grunda nya skyddsområden. Att expandera det marina skyddsområdesnätverket bidrar till att hämma utarmningen av naturen.

Emma Kari, miljö- och klimatminister

KOntakta oss

Anna Klemelä

Projektchef, marinbiologisk mångfald; Kommunikationsspecialist

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Anton Lehtinen

Skyddskoordinator, marinbiologisk mångfald

+358 40 041 0878

anton.lehtinen@bsag.fi

Med i projektet

Läs även

Läs mera
image/svg+xml