Siirry pääsisältöön

Biodiversea

Käynnissä Merellinen suojelu

Vedenalainen suojelu

Meriluonnonsuojelu nostetaan uudelle tasolle LIFE-IP BIODIVERSEA –hankkeessa

Hanke tuo Suomessa ennennäkemättömän panostuksen Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun. Metsähallituksen vetämässä hankkeessa kartoitetaan merialueita niiden luontoarvojen tunnistamiseksi, seurataan jo kartoitettujen alueiden tilan kehittymistä, luodaan entistä toimivampi suojelualueverkosto, sekä tarjotaan tietoa meriluonnon merkityksestä ja sen suojelun tärkeydestä. 

Virallinen nimi

LIFE-IP BIODIVERSEA

Kesto

15.9.2021–15.11.2029

Vastuu­henkilöt

Anu Riihimäki, Anna Klemelä

Vastuutahot

Koordinaattori: Metsähallitus

Partnerit: Baltic Sea Action Group, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus Syke, Luonnonvarakeskus LUKE, Åbo Akademi, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Geologian tutkimuskeskus GTK, Turun ammattikorkeakoulu

Rahoittaja

Euroopan unionin LIFE-ohjelma

BSAG:n työ monimuotoisuuden eteen kytkeytyy osaksi suurta kokonaisuutta – ja siitä tulee vaikuttavampaa

Itämeren suojelutason parantaminen onnistuu vain, jos kaikki merellä toimivat – sekä merestä virkistystä hakevat että elinkeinonharjoittajat – sitoutuvat yhdessä luontokadon pysäyttämiseen. LIFE IP-BIODIVERSEA -hankkeessa tehdäänkin laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja viestitään sekä meriluonnon suojelun hyödyistä että siihen liittyvistä haasteista.

BSAG on hankkeessa mukana edistämässä yksityisten suojelualueiden perustamista. Tavoitteena on tehdä suojelusta maanomistajalle helppoa ja houkuttelevaa. EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on saada 30 prosenttia merialueista suojelun piiriin vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoite saavutetaan, tarvitaan lisää myös yksityisiä suojelualueita. Iso osa Itämeren vedenalaisesta monimuotoisuudesta sijoittuu yksityisessä omistuksessa oleviin mataliin rantavesiin.

BSAG aloitti työn yksityisen suojelun lisäämiseksi vuonna 2019, jolloin käynnistettiin edelleen jatkuva Elävä Itämeri -hanke Ålandsbankenin Itämeriprojektin rahoituksella. Biodiversea-hankkeen myötä yksityinen suojelu linkittyy osaksi laajempaa meriluonnonsuojelun kokonaisuutta.

Biodiversea-hanketta rahoittaa EU:n LIFE-ohjelma. Hanketta koordinoi Metsähallitus, ja sen on tilannut ympäristöministeriö. Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Eräpalveluiden, ympäristöministeriön ja BSAG:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Ahvenanmaan maakuntahallitus, Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, sekä Geologian tutkimuskeskus GTK. 

BIODIVERSEA on merkittävä askel Itämeren monimuotoisen luonnon turvaamiseksi. Hankkeessa tehostetaan meriluonnonsuojelua kunnostamalla heikentyneitä elinympäristöjä ja selvittämällä, minne uusia suojelualueita kannattaa perustaa. Mereisen suojelualueverkoston laajentaminen edistää tärkeää tavoitettamme pysäyttää luontokato.

Emma Kari, ympäristö- ja ilmastoministeri 

Ota yhteyttä

Anna Klemelä

Projektipäällikkö, meriluonnon monimuotoisuus; Viestintäasiantuntija

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml