Hoppa till sidans innehåll

CO-CARBON

Aktiv Carbon Action

Carbon Action

Mätning och modellering av kolinlagringskapaciteten i urbana grönområden

CO-CARBON-projektet utvecklar lösningar för utformning, genomförande och underhåll av koldioxidsmarta grönområden i städerna. Arbetet utförs med hjälp av vetenskaplig forskning och samverkan med invånare, företag, städer och andra intressenter.

Officiellt namn

Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (CO-CARBON)

Tidsperiod

2020–2023

Anvariga

Direktör: docent Leena Järvi (Helsingfors universitet) Biträdande direktör: docent Ranja Hautamäki (Aalto-universitetet)

Ansvariga parter

Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Meteorologiska institutionen, Tavastehus yrkeshögskola, Köpenhamns universitet.

Finansiär

Rådet för strategisk forskning, Finlands Akademi

Kolinlagringskapaciteten i städernas grönområden

Urbana grönområden spelar en viktig roll när det gäller att stävja klimatförändringarna och anpassa sig till dess effekter. Stadsgrönska stöder både människans och klimatets välbefinnande. Växterna och marken lagrar in atmosfäriskt kol, förändrar mikroklimatet och bidrar till dagvattenhanteringen.

I projektet utvecklas metoder för planering, byggande och underhåll som ökar kolinlagringen samt övriga ekologiska och sociala fördelar. Forskargruppen består av forskare inom atmosfär-, mark- och samhällsvetenskaper samt landskapsarkitekter. Forskningen bedrivs genom samplanering med stadsbor som använder grönområden, planerare och utvecklare samt stadsmyndigheter. Syftet är att höja medvetenheten och främja beslut som ökar kolinlagringen.

CO-CARBON-projektet är ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Finlands meteorologiska institut, Tavastlands yrkeshögskola och Köpenhamns universitet. CO-CARBON finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi och ingår i RSF:s forskningsprogram Climate Change and People (CLIMATE) (länk till information på finska).

Arbetspaketen (WP):

WP1 ‘Quantification of carbon storage and fluxes in UGI’, biträdande professor Leena Järvi, HU

WP2 ‘Verification and upscaling of CSS in diverse UGI’, doc. Liisa Kulmala, MI

WP3 ‘Envisioning carbon-smart and just UGI’, prof. Christopher Raymond, HU

WP4 ‘Planning carbon-smart UGI from city-level to green spaces’,  biträdande professor, Ranja Hautamäki, AU

WP5 ‘Construction and management of carbon-smart’, doc. Harri Mattila, HAMK

WP6 ‘Consumer carbon handprint’, forskardoktor Juudit Ottelin, AU

WP7 ’Interaction’, forskardoktor Tiina Merikoski, AU

MED I PROJEKTET

Hamk logo

Läs även

Läs mera
image/svg+xml