Hoppa till sidans innehåll

UUDIS

Aktiv Carbon Action Regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbruk, Carbon Action

Ett verksamhetssystem för regenerativa gårdar

BSAG utvecklar ett verktyg för gårdarna på Carbon Action-plattformen som hjälper dem att uppnå deras mål inom regenerativt jordbruk. Syftet med projektet är att främja regenerativt jordbruk i Finland.

Officiellt namn

Regenerative Farm Management System, Uudistavan maatilan toiminta-järjestelmä (UUDIS)

Tidsperiod

2023

Ansvariga

Jenni Jääskeläinen

Ansvariga parter

Baltic Sea Action Group

Finansiär

Charities Aid Foundation of America yhteistyössä General Millsin kanssa

Verksamhetssystemet stödjer gårdarna i övergången till regenerativt jordbruk

Projektet för vidare det långsiktiga arbetet hos BSAG för främjandet av regenerativt jordbruk i Finland. Projektets mål är att utveckla ett verksamhetssystem som kan användas för att implementera principerna för regenerativt jordbruk i allt beslutsfattande och all verksamhet på gården.

Verksamhetssystemet baserar sig på kontinuerlig förbättring. Gårdarna definierar sina egna målsättningar för regenerativt jordbruk i verksamhetssystemet, och planerar åtgärderna för att uppnå målen. Målet för en regenerativ gård är att kontinuerligt utveckla sin verksamhet och åtminstone upprätthålla nivån av de uppnådda målen. Med hjälp av verksamhetssystemet kan gården bevisa att den följer principerna för regenerativt jordbruk i sin verksamhet.

Planeringen och utvecklingen av verksamhetssystemet involverar även intressegrupperna

Projektet arrangerar workshops för utvecklingen av verksamhetssystemet för intressegrupperna på Carbon Action-plattformen och rådgör med experter och andra föregångare inom regenerativt jordbruk.

Själva utvecklingen av verksamhetssystemet sker i ett nära samarbete med en odlargrupp. Odlargruppen sammanställs utgående från det omfattande odlarnätverk som BSAG redan samarbetar med. BSAG arrangerar utbildningar och besöker gårdarna två gånger årligen för att stödja utvecklandet och ibruktagandet av verksamhetssystemet.

I slutet av projektets utvecklingsfas är verksamhetssystemet färdig för pilotfasen. Vi söker samarbetspartner för pilotfasen samt den tekniska utvecklingen av verksamhetssystemet. Kontakta projektchef Jenni Jääskeläinen om du är intresserad av ett samarbete! Efter pilotfasen publicerar BSAG verksamhetssystemet för allmänt bruk.

PROJEKTETS FASER

2025

Verksamhetssystemet publicerasför för öppet bruk

Verksamhetssystemet kommer att färdigställas baserat på erfarenheterna från pilotfasen.

Verksamhetssystemet används av 100 gårdar.

 

2024

Verksamhetssystemet testas i odlargrupperna

Verksamhetssystemet testas med 2–4 rådgivare och en jordbrukargrupp. Utvecklingen av verksamhetssystemet fortsätter. Finansiering för en publikation söks från CAF America genom General Mills.

Verksamhetssystemet piloteras av 16–32 gårdar.

2023

Utvecklingen av verksamhetssystemet börjar med stöd av CAF America

Med stöd av CAF America och General Mills initierar BSAG utvecklingen av verksamhetssystemet för regenrativa gårdar och förbereder en projektplan för testandet och publiceringen av systemet. Finansiering för testfasen söks från CAF America genom General Mills.

10 gårdar är involverade i utvecklingen av verksamhetssystemet.

image/svg+xml

När man utvärderar framgången av den egna verksamheten kan man identifiera sätt att förbättra den. Målet för en regenerativ gård är att kontinuerligt utveckla verksamheten eller åtminstone upprätthålla den uppnådda nivån.

Jenni Jääskeläinen, projekchef, BSAG

KONTAKTA OSS

Jenni Jääskeläinen

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 099 5190

jenni.jaaskelainen@bsag.fi

MED I PROJEKTET

Läs även

Läs mera
image/svg+xml