Hoppa till sidans innehåll

STN MULTA -forskningskonsortiet 

Aktiv Carbon Action Regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbruk, Carbon Action

Genom att samarbeta kan vi skapa ett matsystem som gynnar miljön och människan

Klimatsmart regenerativ odling förbättrar jordbruksmarkernas skick och förmåga att hålla vatten och näringsämnen, ökar odlingssäkerheten, skördarna samt matkvaliteten och ökar den biologiska mångfalden. Stn multa -konsortiet forskar och utvecklar metoder som bidrar till att främja och vetenskapligt verifiera kolinlagringen i jordmånen.

Officiellt namn

Mångnyttiga jordbrukslösningar för ett hållbart livsmedelssystem

Tidsperiod

2019–2025

Ansvariga

Chef: prof. Jari Liski (Meteorologiska institutet), biträdande chef: prof. Kristiina Regina (Luke), forskningskoordinator: Layla Höckerstedt, (Meteorologiska institutet) och Åsa stam (Meteorologiska institutet)

Ansvariga parter

Meteorologiska institutet, Helsingfors universitet (institutet för atmosfär- och jordsystemsforskning samt avdelningarna för mikrobiologi, ekonomivetenskaper och agronomi) universitet i Zürich, naturresursinstitutet (Luke), Finlands miljöcentral (Syke), Baltic Sea Action Group

Finansiär

Rådet för strategisk forskning, Finlands Akademi

Regenerativt jordbruk är en mångnyttig klimatlösning

Matsystemet står inför stora utmaningar. Det borde stå för en betydande del av åtgärderna för att stävja klimatförändringarna, och samtidigt producera hälsosam mat för en växande befolkning på ett hållbart sätt. Globalt sett orsakar jordbruket en stor del av matsystemets klimatavtryck.

Kolinlagring i jordbruksmarken är ett bra sätt för matsystemet att åtgärda klimatkrisen. Klimatsmart regenerativ odling innebär även andra fördelar. Klimatsmart regenerativ odling förbättrar jordbruksmarkernas skick och förmåga att hålla vatten och näringsämnen, ökar odlingssäkerheten, skördarna samt matkvaliteten och ökar den biologiska mångfalden.

Stn MULTA -konsortiet forskar och utvecklar metoder som bidrar till att främja och vetenskapligt verifiera kolinlagringen i jordmånen. Dessutom främjar och testar konsortiet mångnyttiga regenerativa jordbruksåtgärder på gårdarna och utvecklar ekonomiska och andra styrmedel så att dessa lösningar tas i gängse bruk i Finland och på andra ställen. En omfattande systemförändring utvecklas och förs vidare i samarbete med med lantbrukare, företag och beslutsfattare.

Forskningen fokuserar både på marken och dess allra minsta organismer, men även hela samhället

Konsortiets arbete är uppdelat i sex arbetspaket som stödjer varandra på olika sätt. Arbetspaketen har sina egna ledare.

Arbetspaket 1 ”Processer i jorden”, leds av Prof. Jussi Heinonsalo, institutionen för mikrobiologi, HU

Arbetspaket 2 ”Tillämpningar på gårdarna”, leds av Dr. Risto Uusitalo, Luke

Arbetspaket 3 ”Verifiering av kolinlagringen”, leds av Dos. Liisa Kulmala, IL

Arbetspaket 4 ”Samhälle/styrmedel”, leds av Prof. Markku Ollikainen, institutionen för ekonomi, HU

Arbetspaket 5 ”Interaktion”, leds av Dos. Laura Höijer, BSAG

Arbetspaket 6 ”Koordinering”, leds av Prof. Jari Liski, FMI

Andra forskningsinstanser och ansvariga personer

Finlands miljöcentral, Dr. Tuomas Mattila

Institutet för atmosfär- och jordsystemsforskning INAR, Associate Prof. Annalea Lohila

Universitetet i Zürich, Prof. Anna-Liisa Laine

Kolinlagring främjas på flera fronter

Projekten som finansieras av Rådet för strategisk forskning rapporterar om projektens effektivitet. Nedan finns information på finska om hur Stn MULTA-konsortiets arbete fortskridit och hur det påverkat samhället på olika nivåer och sektorer.

Ohjaus kohti systeemistä muutosta (versio 4, 27.11.2022)

Todentaminen vaikuttavuuden keskiössä (versio 3, 24.11.2022)

Toiminnan skaalaus yritysten avulla (versio 4, 30.11.2022)

Viljelijät muutoksentekijöinä (versio 5, 28.11.2022)

Kansainväliset verkostot: Suomi kokoaan isompi toimija (versio 6, 27.11.2022)

KONTAKTA OSS

Pieta Jarva

Strategidirektör

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

MED I PROJEKTET

Läs även

Läs mera
image/svg+xml