Hoppa till sidans innehåll

Digi4CSA

Aktiv Carbon Action

Carbon Action

Digitala lösningar som stödjer klimatsmart jordbruk

Digi4CSA -projektet, som finansieras av Finlands Akademi, utvecklar digitala lösningar för att uppskatta och övervaka klimatsmarta jordbrukets (CSA) miljömässiga och ekonomiska effekter som är relevanta för de olika intressenternas beslutsfattande.

Officiellt namn

Digitala lösningar som stödjer klimatsmart jordbruk (Digi4CSA)

Tidsperiod

2023–2025

Ansvarspersoner

Jari Liski, Hanna Tuomisto, Jussi Heinonsalo, Henri Weijo, Iivari Kunttu

Värdefull information för intressentgrupper

Jordbruket är en betydande utsläppskälla av växthusgaser. Europeiska unionen har satt upp ambitiösa mål för att minska utsläppen i denna sektor. Försök som förbättrar jordbrukets motståndskraft mot klimatförändringen och minskar dess klimatpåverkan kallas för klimatsmart jordbruk (climate-smart agriculture, CSA). Trots den imponerande starten är CSA fortfarande på pilotnivå.

Projektet Digi4CSA:s syfte är att utveckla en digital plattform som kopplar samman och integrerar informationsflöden väsentliga för CSA för att underlätta beslutsfattandet för jordbruksintressenter och möjliggör utvecklingen av nya affärsmodeller och marknader för att främja mängden av olika CSA-initiativ. Digi4CSA bygger upp nya redovisningsmetoder som på ett holistiskt sätt ingriper i klimat- och andra effekter av CSA när det växer i skala. Digi4CSA har ett omfattande partnernätverk, inklusive Carbon Action, ACCC Flaggskeppet, världsomfattande PEcAn-projektet och Ecological Forecast Initiativet, forskningsparter, och stora livsmedelsföretag.

Stöd för mainstreaming av klimatsmart jordbruk

Digi4CSA strävar till att bygga en digital lösning för att uppskatta och övervaka klimatsmarta jordbrukets miljömässiga och ekonomiska effekter som är relevanta för de olika intressenternas beslutsfattande. Denna digitala lösning består av ett IT-system som integrerar mätningar, modeller och dataanalyser och levererar resultaten till de olika intressenterna genom skräddarsydda applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Ett sådant system stödjer alltså uppskalningen av CSA till en branschstandard inom det finska jordbruket. Detta arbete baseras på projektparternas nuvarande Field Observatory-system som redan representerar den första prototypen av en sådan digital lösning.

Digi4CSA-projektets mål

  1. utveckla en metod för att i) samla in nödvändig data från gårdar och leveranskedjor, ii) integrera dessa data med IT-systemet för CSA:s effekter och iii) informera beslutsfattare om dessa effekter,
  2. förbättra intressenternas (bönder, företag, beslutsfattare och konsumenter) nuvarande beslutsstödsystem med den utvecklade digitala lösningen för att hjälpa intressenterna att fatta beslut i det komplexa beslutsfattandet,
  3. skapa prototyper av den digitala lösningen och API:erna som kvantifierar CSA:s effekter för olika intressenters behov genom att kombinera datainsamling, modellering, artificiell intelligens, IT-kunskap
  4. koppla de prototyper som skapades i 3) med sociala, ekonomiska, kulturella och politiska faktorer relevanta för värdeskapande med intressenter i jordbrukets värdekedja och därmed lägga grunden för CSA:s utveckling i samhället.

tKONTAKTA OSS

Jari Liski, Meteorologiska institutet, jari.liski@fmi.fi

Hanna Tuomisto, Helsingfors universitet, hanna.tuomisto@helsinki.fi

Jussi Heinonsalo, Helsingfors universitet, jussi.heinonsalo@helsinki.fi

Henri Weijo, Aalto universitetet, henri.weijo@aalto.fi

Iivari Kunttu, Tavastlands yrkeshögskola, iivari.kunttu@hamk.fi

MED I PROJEKTET

Hamk logo
Suomen akatemian kolmikielinen logo

Läs även

Läs mera
image/svg+xml