Hoppa till sidans innehåll

Dränerings- och markvårdskväll på Västankvarn

Nyheter Carbon Action Regenerativt jordbruk

Den svenskspråkiga odlarträffen med täckdikesspolning och markstrukturtest på programmet lockade över 40 deltagare till i Västankvarn en solig juniafton.

Långborden i Förvaltarvillans stora sal var fullsatta och gästerna fick börja kvällen med en liten pratstund, kaffe och semlor. Själva programmet inleddes med korta presentationer av de arrangerande projekten Carbon Action Markvård, LUMME samt Raseborgs å. Anne Antman (BSAG) intervjuade Christina Berneheim från Svensk Kolinlagring om hur jordbrukare i Sverige kan få betalt för kolinlagrande och markförbättrande odlingsmetoder.

Efter intervjun blev deltagarna indelade i två grupper, varav den ena följde med dräneringsplanerare Martin Träskman (Nylands Svenska Lantbrukssällskap) för att ta del av dräneringsinfo och täckdikesspolning och den andra med Terhi Mäkilä (BSAG) för att lära sig om hur ett Markstrukturtest utförs.

Täckdikesspolning och dränering

Jonas Hildén demonstrerade hur täckdikesspolning går till och framhöll vikten av att ha en uppdaterad täckdikeskarta så man vet var brunnar och förgreningar ligger.

Efter demonstrationen berättade Träskman om täckdikesutlopp och även han konstaterade, att det enklaste knepet för att förebygga och lösa dräneringsproblem är en uppdaterad dräneringskarta och att man däri har märkt ut täckdikesutloppen.

BSAG har tidigare i år gjort en video om hur man med enkla medel kan undersöka täckdikesutloppens skick på den egna åkern. Se videon Markvård: Kolla täckdikenas utlopp.

Se även videon om hur du kan använda dig av täckdikeskarta för att hitta och lösa problemen med vattenhushållningen på din åker: Markvård: Kolla nackdiken och dräneringsbrunnar.

Dräneringsplanerare Martin Träskman (NSL) berättar om sina observationer om täckdikesutloppen längs med dikeskanten.
Dräneringsplanerare Martin Träskman berättar om sina observationer om täckdikesutloppen längs med dikeskanten. Bild: Henna Björkqvist

Markstrukturtest

Markstrukturtesten utfördes på BSAGs och Viltfrö Ab:s gemensamma försöksåker. Sebastian Sohlberg och Topi Maanela från Viltfrö Ab berättade om egenskaperna hos de markförbättrande grödorna på försöksåkern.

Terhi Mäkilä instruerade deltagarna i konsten att utföra ett markstrukturtest med hjälp av spade och markstrukturkort, varefter deltagarna delades i mindre grupper för att utföra testet på egen hand på olika håll ute på försöksåkern.

För mera instruktioner, se videorna Markvård: Kolla markstrukturen och Gör ett markstrukturtest om hur du kan göra ett markstrukturtest själv ute på din åker. Ladda ner ett eget markstrukturkort. Delta gärna i MARK-utmaningen då du gör markstrukturtest.

Deltagarna fick göra egna markstrukturtest ute på försöksfältet.

Tillfället avrundades med en kort samling där arrangörerna och deltagarna lyfte fram dagens viktigaste lärdomar: en fungerande vattenhushållning och biologisk mångfald ovan och under markytan är två grundläggande element för välmående åkermarker.

Läs mera om odlarträffen i Svenska Yles artikel och i LUVY:s artikel skriven av Henna Björkqvist och Annika Söderholm-Emas.

För ytterligare information om hur du kan förbättra den biologiska mångfalden ute på din åker, läs BSAG:s Guide om fånggrödor och Den pollinerarvänliga gården och se videon Anlägg en blommande skalbaggsås.

KONTAKTA OSS

Anne Antman

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

Läs även

Läs mera
image/svg+xml