Hoppa till sidans innehåll

ACCC –flaggskeppsprogrammet

Aktiv Carbon Action

Carbon Action

Kompetenscentret ökar kunskapen kring klimatförändringarna och försämringen av luftkvaliteten

Atmosfär- och klimatkompetenscentret (ACCC) forskar i bland annat samspelet mellan jordbruksmark och atmosfären. Forskningen i jordbruksmarkers kolbindningspotential och utvecklingen av ett verifieringssystem för kolbindningen är en väsentlig del av centrets arbete.

Officiellt namn

ACCC–flaggskeppsprogrammet (Atmosphere and Climate Competence Center)

Tidsperiod

2020–2024

Ansvarig

Markku Kulmala

Ansvariga parter

Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet.

Finansiär

Finlands Akademi

ACCC –flaggskeppsprogrammet (Atmosphere and Climate Competence Center) finansierat av Finlands Akademi, strävar efter att ta sig an två stora globala utmaningar: klimatförändringen och försämrad luftkvalitet. Ett av målen är att skapa bättre förståelse om samspelet mellan jordbruksmark och atmosfären. Helsingfors universitet, Finlands meteorologiska institut, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet hör till kompetenscentret och ett stort antal intressenter från olika samhällssektorer deltar i verksamheten.

Kompetenscentret sammanför ett internationellt nätverk av mätstationer med unikt långtidsdata om atmosfärens och ekosystemets växelverkan.

Markku Kulmala, Helsingfors universitet

MED I PROJEKTET

Suomen akatemian kolmikielinen logo

Läs även

Läs mera
image/svg+xml