Hoppa till sidans innehåll

DEEP-SOM

Aktiv Carbon Action

Carbon Action

Hur bildas permanenta kollager i de djupare jordskikten och hur påverkar växtrötter och biologi processen?

På grund av markens höga kolbindningspotential har ökningen av mängden organiskt material i jordbruksmark blivit ett av de viktigaste medlen för att bromsa klimatförändringarna. Projektet fokuserar på lite utforskade djupa jordlager och kombinerar nyckelfaktorerna som påverkar bildandet av permanenta kollager i marken.

Officiellt namn

Bildning och dynamik av jordens organiska material i djupa jordskikt (DEEP- SOM)

Tidsperiod

2021–2025

Ledning av konsortiet

Jussi Heinonsalo, Helsingfors universitet (jussi.heinonsalo@helsinki.fi)

Vastuutahot

Helsingfors universitet

Finansiär

Finlands Akademi

Projektet granskar effekten av de kolinlagrande jordbruksmetoderna

Jordens organiska material bildar ett av de största kollagren på jorden. På grund av jordens höga kolinlagringspotential och markens låga enhetskostnader har tillökningen av organiskt material i jordbruksmark på olika sätt blivit ett av de viktigaste sätten att stävja klimatförändringen.

Syftet med DEEP-SOM -projektet är att forska hur det permanenta kolbeståndet i djupare jordskikt bildas och hur växternas rötter och biologi påverkar detta. Det unika med projektet är att projektet fokuserar på att undersöka djupa jordskikt som undersökts väldigt lite, och kombinerar nyckelfaktorer som påverkar kolinlagringen: mineralbundet och partikelformigt kol, näringsbalans, växter med djupa rötter, mikrobiologi och nya kemiska analyser samt åldersestimeringen av organiskt material. Resultaten kan användas för att bidra till utvecklingen av klimatmodeller och för att bedöma effektiviteten av klimatförändringspolitiken.

DEEP-SOM-projektet, som leds av biträdande professor Jussi Heinonsalo, har beviljats fyra års finansiering 2021-2025 från Finlands Akademi. Projektets samarbetsorganisationer är Helsingfors universitet och Meteorologiska institutet i Finland, Laboratoire de Géologie (Fr), Sorbonne Université (Fr), The French National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, Wageningen University (NL) and Research, och Chinese Academy of Sciences.

Bakgrunden till projektet är analyseringen av jordprover som tagits på en meters djup (2019–2021) finansierat av SOK. Arbetet som samordnats av Baltic Sea Action Group utfördes av forskare från Helsingfors universitet och jordproverna togs från gårdar i Carbon Action-projektet.

Kontakta oss

Jussi Heinonsalo, Helsingfors universitet, jussi.heinonsalo@helsinki.fi

MED I PROJEKTET

Suomen akatemian kolmikielinen logo

Läs även

Läs mera
image/svg+xml