Siirry pääsisältöön

DEEP-SOM

Käynnissä Carbon Action

Carbon Action

Miten syvempien maakerrosten pysyvä hiilivarasto muodostuu ja miten kasvien juuret ja biologia siihen vaikuttavat?

Maaperän suuren hiilen sitomispotentiaalin takia maatalousmaan orgaanisen aineen määrän lisäämisestä on tullut yksi tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Projekti keskittyy vähän tutkittuihin syviin maakerroksiin ja yhdistää pysyvän hiilen syntyyn vaikuttavat keskeiset tekijät.

Virallinen nimi

Maaperän syvien kerrosten hiilivaraston muodostuminen ja dynamiikka (DEEP-SOM)

Kesto

2021–2025

Vastuu­henkilöt

Jussi Heinonsalo

Vastuutahot

Helsingin yliopisto

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Hankkeen avulla arvioidaan kuinka tehokkaita hiiliviljelymenetelmät ovat

Maan orgaaninen aines on maapallon suurimpia hiilivarastoja. Maaperän suuren hiilen sitomispotentiaalin ja toimenpiteiden alhaisten yksikkökustannusten takia maatalousmaan orgaanisen aineen määrän lisäämisestä erilaisilla tavoilla on tullut yksi tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta.

DEEP-SOM – hankkeen tarkoituksena on tutkia miten syvempien maakerrosten pysyvä hiilivarasto muodostuu ja miten kasvien juuret ja biologia siihen vaikuttavat. Hankkeen ainutlaatuisuus on siinä, että projekti keskittyy vähän tutkittuihin syviin maakerroksiin ja yhdistää pysyvän hiilen syntyyn vaikuttavat keskeiset tekijät: mineraaleihin sitoutuneen ja partikkelimuotoisen hiilen, ravinnetasapainon, syväjuuriset kasvit, mikrobiologian sekä uudenlaiset kemialliset määritysmenetelmät ja orgaanisen aineen iänmäärityksen. Kokeellisten tulosten avulla voidaan edesauttaa ilmastomallien kehitystä sekä arvioimaan ilmastonmuutosta hillitsevien toimintatapojen tuloksellisuutta.

Hankkeen yhteistyöorganisaatiot ovat Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos, Ranskan Laboratoire de Géologie, Sorbonne Université, The French National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, Alankomaiden Wageningen University and Research ja Kiinan Chinese Academy of Sciences.

Hankkeen taustalla on SOK:n rahoituksella toteutettu metrin maanäytteiden otto ja analysointi (v. 2019–2021). Baltic Sea Action Groupin koordinoiman työn toteutti Helsingin yliopiston tutkijat, ja maanäytteitä otettiin Carbon Action hiilitiloilta.

Ota yhteyttä

Jussi Heinonsalo, Helsingin yliopisto, jussi.heinonsalo@helsinki.fi

Hankkeessa mukana

Suomen akatemian kolmikielinen logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml