Hoppa till sidans innehåll

Ett Levande Östersjön

Aktiv Skydd av havsnatur

Skydd av havsnaturen

Fler marina skyddsområden i Östersjön

I Östersjön förekommer en unik sammansättning av undervattensliv, men bara en tredjedel av de värdefullaste områdena är skyddade. Ett Levande Östersjön-projektet strävar till att informera om havsnaturens mångfald, samtidigt som vi vill göra det lättare för markägare att skydda sina värdefulla områden. 

Officiellt namn

Ett Levande Östersjön

Tidsperiod

2019 –

Ansvarspersoner

Anna Klemelä

Ansvarsaktörer

Finlands miljöcentral SYKE, Forststyrelsen
Tvärminne zoologiska station, Åbo Akademi, NTM-centralen samt
miljöministeriet och VELMU-programmet. 

Finansiär

Ålandsbankens Östersjöprojekt

Bevara strandvattnens skattkammare med hjälp av naturskydd

Finlands miljöcentrals VELMU-undervattenskarteringar har visat att de grunda strandvattnen kring Östersjöns otaliga öar och skär hyser särskilt artrika och värdefulla livsmiljöer. Av dessa områden är merparten privatägda. Därför vill vi nu nå ut till ägare av vattenområden för att inspirera dem i att ta vara på naturen och för att agera ansvarsfullt på den egna stugstranden.

Att öka mängden skyddsområden är väsentligt: Det har beräknats att genom att skydda enbart en procent till av havsarealen, kunde man fördubbla effekten av de nuvarande havsskyddsområdena.

I projektet erbjuder vi hjälp till ägare av strand- och havsområden med hur de kan gå till väga för att grunda ett skyddsområde på sina ägor.

Pilotområdet i Gullkrona visar vägen för privat skydd

Havsområdet kring Gullkrona i Skärgårdshavet fungerade som projektets pilotförsök. Inom det numera skyddade havsområdet lever flera av Östersjöns nyckelarter. Bland dessa kan nämnas blåstången, blåmusslan och ålgräset, som alla bidrar till Östersjöns välstånd.

Gullkrona skyddsområde förverkligades i nära samarbete med över ett 20-tal markägare. Skyddsområdet fick laga kraft i oktober 2022.

Pinnan alla aalto törmää rantakalliota vastaan.

PROJEKTETS MILSTÅLPAR

2022

Det största marina skyddsområdet grundas.

Det störta privatägda marina skyddsområdet grundades i oktober 2022 kring ön Gullkrona i Skärgårdshavet. Det skyddade områdets areal är 4800 hektar.

Forststyrelsen, NTM-centralen i Egentliga Finland och Finlands miljöcentral SYKE var bland de aktörer som deltog i pilotprojektet i Gullkrona.

2022

Havsmiljöns räddningskurs arrangeras för första gången.

Havsmiljön räddningskurs ordnas för första gången. BSAG bjöd in politiker, journalister och miljöförvaltare till Gullkrona för att delta i Havsmiljöns räddnignskurs som ordnades för första gången på våren 2022.

Målet var att inspirera deltagarna att främja havsnaturens skydd även i sitt eget arbete och i vardagslivet.

2021

Gullkrona fiskelag kom till ett enhetligt beslut om att grunda ett skyddsområde.

Områdets markägare, alltså fiskelagets medlemmar, kom till ett enhetligt beslut om att grunda ett skyddsområde i Gullkrona i maj 2021.

Målet med naturskyddet är att värna om skärgårdens natur och kultur. Markägarna känner själva bäst till sitt område och vad livet där innebär i praktiken. Därför har det varit ytterst viktigt att samarbeta med markägarna ända från början.

image/svg+xml

Kunskapen om undervattensnaturens mångfald har ökat, men därtill krävs även åtgärder. I Ett Levande Östersjön-projektet utnyttjas VELMU-programmets resultat för att stöda naturskyddsarbetet.

Anna Klemelä, projektchef, Havsnaturens mångfald, BSAG

Kontakta oss

Anna Klemelä

Projektchef, marinbiologisk mångfald; Kommunikationsspecialist

+358 44 376 7511

anna.klemela@bsag.fi

Anton Lehtinen

Skyddskoordinator, marinbiologisk mångfald

+358 40 041 0878

anton.lehtinen@bsag.fi

Med i projektet

Velmu logo

Läs även

Läs mera
image/svg+xml