Hoppa till sidans innehåll

HITTI

Aktiv Carbon Action Regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbuk, Carbon Action

Metoder för situationsanpassad odling

HITTI-Projektet utvecklar situationsanpassade odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i jordbruksmarken med hjälp av två regionala odlargrupper. Situationsanpassad odling betyder att jordbrukaren anpassar sina odlingsmetoder enligt rådande förhållanden genom ömsesidigt lärande samt kontinuerlig mätning och granskning.

Officiellt namn

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti (HITTI)

Tidsperiod

1.3.2022 – 31.10.2024

Ansvarig

Eija Hagelberg

Ansvarig part

BSAG

Finansiär

Jord- och skogsbruksministeriets klimatåtgärdshelhet Fånga kolet

Jordbrukarna testar situationsanpassade odlingsmetoder

Projektets mål är att förmedla kunskapen som producerats i projektet, så att odlingsmetoderna kan spridas och utnyttjas över hela jordbrukssektorn. HITTI-projektet skapar en modell som kan tillämpas för att pröva och utveckla situationsanpassade odlingsmetoder också på andra håll i landet. Situationsanpassade odlingsmetoder testas i två kärngrupper som består av 6–7 jordbrukare.

Kärngrupperna och föregångargrupperna fokuserar på olika delområden inom situationsanpassad odling: I Birkaland utvecklar odlarna adaptiv betesgång, i Nyland maximering av gröna veckor. Kärngrupperna består av cirka sju gårdar, och de undersöker och analyserar odlingsmarken både sensoriskt och med hjälp av mätinstrument. De dokumenterar sina odlingsåtgärder och förmedlar informationen aktivt till cirka de 10–30 jordbrukare i närområdet som utgör föregångargrupperna.

Två regionala kärngrupper

I Birkaland utvecklar odlarna adaptiv betesgång, i Nyland maximering av gröna veckor. Kärngrupperna testar metoderna och lär sig av varandra. Odlarna går även en Holistic Management-kurs och använder sig av mätinstrument. Kring kärngrupperna bildas lite större föregångargrupper och resultaten skalas ut över hela landet. En dokumentärfilm om hur projektet framskrider produceras under hela projekttiden och åtgärdernas ekonomiska och immateriella nyttor kartläggs för varje gård.

HITTI-projektet baserar sig på vetenskaplig forskning, i synnerhet på data producerat på BSAG:s Carbon Action-plattform och på andra jordbrukares erfarenhetsbaserade kunskap. Projektet genomförs utifrån odlarnas förutsättningar och målet är att förstärka deras ömsesidiga lärande.

Det här är precis den typen av next-level insatser som behövs nu!

Sirkku Puumala, Verkatakkila gård, Vichtis

Kontakta oss

Jenni Jääskeläinen

Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 099 5190

jenni.jaaskelainen@bsag.fi

Med i projektet

Läs även

Läs mera
image/svg+xml