Siirry pääsisältöön

HITTI

Käynnissä Carbon Action

Uudistava maatalous, Carbon Action

Tilannetajuisten hiiliviljelymenetelmien käyttöönotto

HITTI-hankkeessa kehitetään tilannetajuista hiiliviljelyä kahden alueellisen viljelijäryhmän voimin. Tilannetajuisuus tarkoittaa viljelymenetelmien sopeuttamista vallitseviin olosuhteisiin vertaisoppimisen, sekä jatkuvan mittauksen ja arvioinnin avulla.

Virallinen nimi

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti (HITTI)

Kesto

1.3.2022 – 31.10.2024

Vastuu­henkilöt

Eija Hagelberg

Vastuutahot

BSAG

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus

Viljelijät pilotoivat tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä

Hankkeen tavoitteena on kehittää tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä kahden alueellisen pilotin avulla, jalkauttaa tietoa tehokkaasti edelleen hyödynnettäväksi koko maataloussektorilla sekä luoda malli, jolla tilannetajuisia menetelmiä voidaan pilotoida ja kehittää alueellisesti muuallakin. Tilannetajuisia hiiliviljelymenetelmiä pilotoidaan kahden, 6–7:n viljelijän muodostaman ydinryhmän voimin.

Kaksi alueellista ydinryhmää

Tilannetajuista laidunnusta kehittävä ryhmä toimii Pirkanmaan alueella ja tilannetajuista vihreiden viikkojen maksimointia kehittävä ryhmä Uudenmaan alueella. Ydinryhmät testaavat menetelmiä, hyödyntäen vertaisoppimisen ja Holistic Management-koulutuksen lisäksi uusinta mittausteknologiaa. Ydinryhmien ympärille muodostetaan alueelliset edelläkävijäryhmät, ja laajemmin tuloksia skaalataan koko maan mittakaavassa. Hankkeen etenemisestä tuotetaan lyhytdokumenttielokuva, ja toimenpiteiden taloudelliset ja aineettomat hyödyt kartoitetaan tilakohtaisesti.

Hiiliviljelyä tilannetajuisesti eli HITTI-hanke perustuu tutkimustietoon, erityisesti BSAG:n koordinoimalla Carbon Action -alustalla tuotettuun hiiliviljelyn tutkimustietoon ja viljelijäkokemuksiin. Hanke toteutetaan viljelijälähtöisesti ja siinä vahvistetaan viljelijöiden vertaisoppimista.

Tämä on juuri sitä next leveliä, jota nyt tarvitaan.

Sirkku Puumala, Verkatakkilan tila, Vihti

Ota yhteyttä

Eija Hagelberg

Toimivapaalla, työskentelee ympäristöministeriössä 30.4.2024- 26.4.2026.

Jenni Jääskeläinen

Projektipäällikkö, uudistava maatalous

+358 40 099 5190

jenni.jaaskelainen@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml