Siirry pääsisältöön

Markvård

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Parempaa kasvukuntoa havaintojen, mittaamisen ja suunnittelun avulla

Hanke toimii Uudellamaalla ja sen päätavoite on auttaa alueen ruotsinkielisiä viljelijöitä kehittämään mittausta, havainnointia ja kasvukunnon parantamista koskevaa osaamistaan.

Virallinen nimi

Carbon Action Markvård

Kesto

2022–2023

Vastuu­henkilöt

Anne Antman

Vastuutahot

BSAG

Rahoittaja

Euroopan maaseuturahasto

Kokeilussa uusi toimintamalli kasvukunnon parantamiseksi

Hyväkuntoinen pelto tuottaa hyviä satoja vaihtelevassa sääoloissa ja mahdollistaa hiilen sitoutumisen maaperään. Jotta syyt pellon heikon kunnon taustalla voidaan tunnistaa, tarvitaan mittauksia ja tarkkaa havainnointia.

Carbon Action Markvård -hanke toimii Uudellamaalla ja sen päätavoite on auttaa alueen ruotsinkielisiä viljelijöitä kehittämään mittausta, havainnointia ja kasvukunnon parantamista koskevaa osaamistaan.

Hanke luo toimintamallin, jota viljelijät voivat hyödyntää maan kasvukunnon kehittämissuunnitelman luomisessa. Kasvinviljelyneuvojat ja viljelijät voivat käyttää toimintamallia pellon kunnon selvittämisessä ja parantamisessa.

Maan kasvukunnon kehittäminen aloitetaan tekemällä kartoitus koskien pellon vesitaloutta ja ravinnepitoisuuksia, tutkimalla maan rakennetta sekä pellon sisäistä vaihtelua. Kartoitusten perusteella luodaan toimenpidesuunnitelma pellon kunnon parantamiseksi.

Toimintamallia kehitetään ja kokeillaan uusmaalaisilla maatiloilla. Hankkeeseen osallistuvilla maatiloilla toteutetut alkukartoitukset videokuvataan. Aineistosta tehdään lyhyitä videoita, jotka näyttävät miten kartoitus toteutetaan helposti jo tilalta todennäköisesti löytyvillä välineillä, sekä mitä kartoitusta tehdessä tulisi huomioida.

Hanke tuottaa artikkeleita, joissa kerrotaan, minkälaisia ongelmia hankkeeseen osallistuvat viljelijät kohtaavat peltolohkoillaan. Artikkeleissa kerrotaan myös mitä toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi suunnitellaan.

Tietoa jaetaan myös peltopäivän merkeissä.  

Lisäksi videokuvataan ruotsinkielisiä esityksiä, jotka käsittelevät peltokokeita, tutkimusvälineitä ja -tuloksia. Videot tuovat Carbon Action -alustalla tuotettua tutkimusta paremmin myös ruotsinkielisten viljelijöiden saataville.

Ota yhteyttä

Anne Antman

Projektipäällikkö, uudistava maatalous / Projektchef, regenerativt jordbruk

+358 40 650 3690

anne.antman@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml