Hoppa till sidans innehåll

SOCCHA

Aktiv Carbon Action

Carbon Action

En mätmetod för omfattande och snabb bestämning av kolhalt

Marken är jordens näst största kollager och därmed en betydande faktor i kolets kretslopp. Huvudmålet med SOCCHA-projektet är att utveckla en laserbaserad mätmetod som möjliggör en omfattande och snabb blockspecifik bestämning av kolkoncentrationen och uppföljning av förändringar i koncentrationen.

Officiellt namn

Optisk karaktärisering och mätning av mängden kol i jordmånen (SOCCHA)

Tidsperiod

2021–2024

Ledning av konsortiet

Jan Viljanen

Konsortium

Tammerfors universitet

Finansiär

Finlands Akademi

Syftet i SOCCHA-projektet är att utveckla en laserbaserad mätningsmetod som möjliggör omfattande mätningar av mängden kol i jordmånen. Jordmånen innehåller det näst största kolförrådet på jorden och har därmed en betydande del i koldioxidens kretslopp. Den nya metoden för kolmätning med laserinducerad nedbrytningsspektroskopi (LIBS) har potential att ge viktig information om den totala mängden kol och dess fördelning i jordmånen. Den fältvänliga metoden fungerar direkt på ett jordborrprov, vilket är ett snabbt sätt att bestämma kolmängden och dess fördelning i de djupare markskikten.

LIBS-metoden baserar sig på den karaktäristiska strålningen från grundämnen som utges i en plasmasfär, vilket möjliggör identifiering och kvantifiering av dessa grundämnen. Plasmafären genereras av en laserpuls som förångar en liten mängd av provet och värmer upp ångan till plasma. LIBS-metoden tillämpas allmänt både vetenskapligt och industriellt eftersom den möjliggör en enkel och noggrann grundämnesanalys i prover.

Finlands Akademi finansierar Jan Viljanens treåriga postdoc forskning i SOCCHA-projektet. SOCCHA undersöker laserinducerad plasmabeteende i jordmånen och LIBS-metodens tillämpning i undersökningen av mängden kol i jordmånen. Forskningen genomförs i ett internationellt samarbete med Comenius University i Bratislava och University of Adelaide i Australien.

Kontakta oss

Forskardoktor Jan Viljanen jan.viljanen@tuni.fi

MED I PROJEKTET

Suomen akatemian kolmikielinen logo

Läs även

Läs mera
image/svg+xml