Siirry pääsisältöön

UUDIS

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Uudistavan maatilan toimintajärjestelmä

BSAG kehittää Carbon Action -alustalla maatiloille työkalun, joka auttaa maatiloja saavuttamaan uudistavan viljelyn tavoitteensa. Hankkeen päämääränä on edistää uudistavan viljelyn yleistymistä Suomessa.

Virallinen nimi

Regenerative Farm Management System, Uudistavan maatilan toiminta­järjestelmä (UUDIS)

Kesto

2023

Vastuuhenkilöt

Jenni Jääskeläinen

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group

Rahoittaja

Charities Aid Foundation of America yhteistyössä General Millsin kanssa

Toimintajärjestelmä tukee maatiloja järjestelmällisessä siirtymässä uudistavaan viljelyyn

Uudistavan maatilan toimintajärjestelmä jatkaa BSAG:n pitkäjänteisteistä työtä uudistavan viljelyn edistämiseksi Suomessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintajärjestelmä, jonka avulla uudistavan viljelyn periaatteet voidaan ottaa huomioon kaikessa maatilan päätöksenteossa ja toiminnassa.

Toimintajärjestelmän pohjana on jatkuvan parantamisen periaate. Järjestelmässä maatila määrittelee omat uudistavan viljelyn tavoitteensa ja suunnittelee toimenpiteet tavoitteidensa saavuttamiseksi. Uudistavan maatilan tavoitteena on kehittää toimintaa jatkuvasti ja vähintään ylläpitää saavutettujen tavoitteiden taso. Toimintajärjestelmän avulla maatila voi osoittaa, että se huomioi uudistavan viljelyn periaatteet toiminnassaan.

Sidosryhmät osallistuvat toimintajärjestelmän suunnitteluun ja kehittämiseen

Toimintajärjestelmän suunnittelua varten hanke järjestää työpajoja Carbon Action -alustan sidosryhmille ja konsultoi uudistavan viljelyn asiantuntijoita ja muita edelläkävijöitä.

Varsinainen toimintajärjestelmän kehitys tehdään tiiviissä yhteistyössä viljelijäryhmän kanssa. Viljelijäryhmän kokoamisessa BSAG hyödyntää laajaa viljelijäverkostoaan. Toimintajärjestelmän kehittämisen ja käyttöönoton tueksi BSAG järjestää viljelijäryhmälle uudistavan viljelyn koulutusta ja vierailee tiloilla kahdesti vuodessa.

Hankkeen kehittämisvaiheen päätteeksi toimintajärjestelmä on valmis pilotointia varten. Etsimme yhteistyökumppaneita pilotointivaiheeseen sekä toimintajärjestelmän tekniseen jatkokehitykseen. Ota yhteyttä projektipäällikköön, jos kiinnostuit yhteistyöstä! Pilotointivaiheen jälkeen BSAG julkaisee toimintajärjestelmän avoimesti kenen tahansa käytettäväksi.

HANKKEEN ETAPIT

2025

Toimintajärjestelmä julkaistaan avoimesti kenen tahansa käytettäväksi

Toimintajärjestelmä viimeistellään pilottivaiheessa saatujen kokemusten perusteella.

Toimintajärjestelmää käyttää 100 maatilaa.

2024

Toimintajärjestelmää pilotoidaan viljelijäryhmissä

Toimintajärjestelmää pilotoidaan 2–4 neuvojan ja viljelijäryhmän kanssa. Toimintajärjestelmän kehittämistä jatketaan. Julkaisua varten haetaan rahoitusta CAF Americalta General Millsin kautta.

Toimintajärjestelmää on pilotoimassa 16–32 maatilaa.

2023

Toimintajärjestelmän kehittäminen käynnistyy CAF American tuella

CAF American ja General Millsin tuella BSAG käynnistää uudistavan maatilan toimintajärjestelmän kehittämisen ja valmistelee projektisuunnitelman toimintajärjestelmän pilotointia ja julkaisua varten. Pilottivaiheeseen haetaan rahoitusta CAF Americalta General Millsin kautta.

Toimintajärjestelmän kehittämisessä on mukana 10 maaatilaa.

image/svg+xml

Kun oman tekemisen onnistumista arvioi, voi tunnistaa keinoja parantaa toimintaa ja tekemistä seuraavalla kerralla. Uudistavan maatilan tavoitteena on kehittää toimintaa jatkuvasti tai vähintään ylläpitää saavutettu taso.

Jenni Jääskeläinen, projektipäällikkö, BSAG

Ota yhteyttä

Jenni Jääskeläinen

Projektipäällikkö, uudistava maatalous

+358 40 099 5190

jenni.jaaskelainen@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml