Hoppa till sidans innehåll

BIOHILA

Slutförd Carbon Action

Carbon Action

Information om åkrarnas biomassa i kolobalansberäkningen

Projektets huvudsyfte är att utveckla en metod som producerar exakt information om åkrarnas biomassa och användning av denna information i jordbrukets kolbalansberäkningar, i klimatarbetet vid den offentliga och privata sektorn samt i livsmedelproduktionens operativa verksamhet.

Officiellt namn

Exakt information om åkrarnas biomassa för jordbrukets kolbalansberäkningar genom att kombinera satellit- och fältmätningar samt ekosystemmodeller (BIOHILA)

Tidsperiod

2021–2023

Ledning av konsortiet

Jari Liski (FMI), Iivari Kunttu (HAMK), Ernesto Hartikainen (Biocode) och Juha Nousiainen (Valio)

Finansiär

Jord- och skogsbruksministeriet, forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet (Hiilestä kiinni)

Projektet skapar en metod för uppskattning, kartläggning och modellering av åkrarnas biomassa, och metoden kopplas ihop med de centrala beslutsfattande och operativa redovisningsapplikationer som används för klimatlösningar inom jordbruket: växthusgasinventarier och scenariosystem, koldioxidkompensationer samt koldioxidavtryckets räknare menat för livsmedel. Denna metod är lämplig för åker- och lantgårdsspecifika kolbalansberäkningar och kan ge information om den årliga tillväxttrenden av biomassa samt kolbalans på åkernivå genom att utnyttja satellitbilder.

BIOHILA-hanke, ekosysteemimallinnus
I BIOHILA-projektet utvecklas en metod som producerar exakt information om åkrarnas biomassa genom att kombinera satellit- och fältmätningar samt ekosystemsmodellering (1 och 2) och sätt att utnyttja denna information i kolbalansberäkningarnas applikationer (3 och 4). Siffrorna hänvisar till projektets arbetspaket; det femte arbetspaketet ansvarar för kommunikation och interaktion. Bild: Jari Liski.

BIOHILA-projektet är en del av Fånga kolet klimatåtgärdspaketet för markanvändningssektorn som startades av av Jord- och skogsbruksministeriet våren 2020. Målet med åtgärderna är att minska växthusgasutsläpp från jord- och skogsbruk och annan markanvändning, samt stärka kolsänkor och -lager. Mer om åtgärdspaketet på https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan

MED I PROJEKTET

biocode logo
Valion logo
Hamk logo

Läs även

Läs mera
image/svg+xml