Siirry pääsisältöön

BIOHILA

Valmis Carbon Action

Carbon Action

Tietoa peltojen biomassasta hiilitaselaskentaan

Hankkeen päätavoite on kehittää menetelmä, joka tuottaa tarkkaa tietoa peltojen biomassasta ja hyödyntää tätä tietoa ja menetelmää maatalouden hiilitaselaskennassa, julkisen ja yksityisen sektorin ilmastotyössä sekä elintarviketuotannon operatiivisessa toiminnassa.

Virallinen nimi

Tarkkaa tietoa peltojen biomassasta maatalouden hiilitaselaskennan sovelluksiin yhdistämällä satelliitti- ja maastomittauksia sekä ekosysteemimallitusta (BIOHILA)

Kesto

2021–2023

Vastuu­henkilöt

Jari Liski (IL), Iivari Kunttu (HAMK), Ernesto Hartikainen (Biocode Oy) ja Juha Nousiainen (Valio Oy)

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö, Hiilestä kiinni -ohjelma (kehittämishanke)

Hankkeessa syntyy peltojen biomassan arviointi-, kartoitus- ja mallinnusmenetelmä, joka on liitetty keskeisiin maatalouden ilmastoratkaisuja ohjaavan päätöksenteon ja toiminnan laskentasovelluksiin: kasvihuonekaasujen inventaario- ja skenaariojärjestelmiin sekä hiilikompensaatioiden ja elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskureihin. Tämä menetelmä soveltuu peltolohko- ja tilakohtaiseen hiilitaselaskentaan, ja sillä voidaan tuottaa tietoa biomassan ja hiilitaseen vuotuisesta kasvukehityksestä lohkotasolla satelliittikuvia hyödyntäen.

BIOHILA-hanke, ekosysteemimallinnus
BIOHILA-hankkeessa kehitetään menetelmä tuottaa tarkkaa tietoa peltojen biomassasta yhdistämällä satelliitti- ja kenttämittauksia sekä ekosysteemimallitusta (1 ja 2) ja tapoja hyödyntää tätä tietoa hiilitaselaskennan sovelluksissa (3 ja 4). Numerot viittaavat hankkeen työpaketteihin; viides työpaketti vastaa viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Kuva: Jari Liski.

BIOHILA hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta osoitteessa mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Hankkeessa mukana

biocode logo
Valion logo
Hamk logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml