Siirry pääsisältöön

STN MULTA -tutkimuskonsortio

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Yhteistyöllä luodaan ruokajärjestelmä, joka on hyväksi luonnolle ja ihmiselle

Ilmastoviisas regeneratiivinen maatalous parantaa maaperän kuntoa ja kykyä pidättää vettä ja ravinteita, kasvattaa viljelyvarmuutta, satoja sekä ruuan laatua, ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Stn MULTA -konsortio tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa.

Virallinen nimi

Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään

Kesto

2019–2025

Vastuu­henkilöt

Johtaja: prof. Jari Liski (Ilmatieteen laitos), varajohtaja: prof. Kristiina Regina (LUKE), tutkimuskoordinaattorit: Layla Höckerstedt (Ilmatieteen laitos) ja Åsa Stam (Ilmatieteen laitos)

Vastuutahot

Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto (Ilmakehätieteiden keskus INAR sekä mikrobiologian, taloustieteen sekä maataloustieteiden osastot), Zürichin yliopisto, Luonnonvarakeskus (LUKE), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Baltic Sea Action Group

Rahoittaja

Strategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen Akatemia

Uudistava viljely on monihyötyinen ilmastoratkaisu

Ruokajärjestelmä on suurien haasteiden edessä. Sen pitäisi olla merkittävä osa ilmastonmuutoksen hillintää ja samalla tuottaa kestävästi terveellistä ruokaa kasvavalle väestölle. Maanviljely aiheuttaa globaalisti ison osan ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksista.

Hiilen sitominen maatalousmaahan on iso mahdollisuus ruokajärjestelmälle vastata ilmastokriisiin. Ilmastoviisas regeneratiivinen maatalous tarjoaa myös muita hyötyjä. Se parantaa maaperän kuntoa ja maaperän kykyä pidättää vettä ja ravinteita, kasvattaa viljelyvarmuutta, satoja sekä ruuan laatua, ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

Stn MULTA -konsortio tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi konsortio edistää ja kokeilee maan kasvukuntoa parantavia, monihyötyisiä regeneratiivisia viljelytoimenpiteitä maatiloilla sekä kehittää taloudellisia ja muita ohjauskeinoja, jotta näitä ratkaisuja otetaan laajasti käyttöön Suomessa ja muualla. Kokonaisvaltaista systeemistä muutosta kehitetään ja viedään eteenpäin yhdessä viljelijöiden, yritysten ja päättäjien kanssa.

Tutkimus pureutuu maahan, sen pienimpiin eliöihin sekä yhteiskuntaan

Konsortion työ on jaettu kuuteen työpakettiin, jotka eri tavoin tukevat toisiaan. Työpaketeilla on omat johtajansa.

Työpaketti 1 ’’Prosessit maaperässä’’, johtaja Prof. Jussi Heinonsalo, mikrobiologian osasto, HY

Työpaketti 2 ‘’Käytännöt maatiloilla’’, johtaja Dr. Risto Uusitalo, Luke

Työpaketti 3 ’’Hiilen sidonnan todentaminen’’, johtaja Dos. Liisa Kulmala, IL

Työpaketti 4 ‘’Yhteiskunta/ohjauskeinot’’, johtaja Prof. Markku Ollikainen, taloustieteen laitos, HY

Työpaketti 5 ‘’Vuorovaikutus’’, johtaja Dos. Laura Höijer, BSAG

Työpaketti 6 ‘’Koordinaatio’’, johtaja Prof. Jari Liski, IL

Muut tutkimuspaikat ja niiden vastuuhenkilöt

Suomen ympäristökeskus, Dr. Tuomas Mattila

Ilmakehätieteiden keskus INAR, Associate Prof. Annalea Lohila

Zürichin yliopisto, Prof. Anna-Liisa Laine

Hiilensidontaa edistetään usealla tasolla

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat hankkeet raportoivat vaikuttavuudestaan. Alle on koottu tietoa siitä, miten stn MULTA -konsortion työ etenee ja miten se vaikuttaa yhteiskunnan eri tasoilla ja sektoreilla.

Ohjaus kohti systeemistä muutosta (versio 4, 27.11.2022)

Todentaminen vaikuttavuuden keskiössä (versio 3, 24.11.2022)

Toiminnan skaalaus yritysten avulla (versio 4, 30.11.2022)

Viljelijät muutoksentekijöinä (versio 5, 28.11.2022)

Kansainväliset verkostot: Suomi kokoaan isompi toimija (versio 6, 27.11.2022)

Video

Katso video

Suomi tarvitsee kestävän ruokastrategian

Ruokajärjestelmän on oltava ilmasto- ja vesistöystävällinen sekä maaperän kasvukuntoa ja luonnon monimuotoisuutta parantava. Tutkimusperustaisia toimia tarvitaan pellolla, politiikassa ja yrityksissä.

Ota yhteyttä

Pieta Jarva

Strategiajohtaja

+358 50 338 1096

pieta.jarva@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml