Hoppa till sidans innehåll

FIN SOIL ACTION

Slutförd Carbon Action Regenerativt jordbruk

Regenerativt jordbruk, Carbon Action

Internationellt jordmånssamarbete – större synlighet, inflytande och koordinering

Projektet stärker synligheten och genomslagskraften av finländsk markexpertis. Det förstärker också nätverken och samarbetet mellan olika sakkunniga i området både på nationell och internationell nivå.

Officiellt namn

Internationellt jordmånssamarbete för större synlighet och inflytande FIN SOIL ACTION

Tidsperiod

2021–2023

Ansvarspersoner

Elisa Vainio, Laura Höijer, Annalea Lohila

Finansiär

Jord- och skogsbruksministeriet, forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet (Hiilestä kiinni)

Ett effektivare främjande av kolinlagring genom internationellt informationsutbyte och samarbete

Projektets huvudsakliga mål är att göra finländsk expertis gällande jordmånen synligare, öka dess inflytande, förstärka finländska experters nationella och internationella nätverk samt utveckla samarbetet i centrala internationella nätverk.

Projektet utnyttjar existerande nationella och internationella nätverk, projekt och evenemang. På så sätt ökar projektet medvetenheten om de ovannämnda och ökar deras inflytande, bygger samarbete, skapar synergier, nya möjligheter och finansieringsmöjligheter.

Genom projektet blir Finlands och Carbon Actions samarbete med 4/1000-initiativet tätare. Projektet fungerar aktivt i de arbetsgrupper inom 4/1000-initiativet som är centrala för Finland och främjar dem på olika sätt. År 2023 ordnar projektet ”4/1000 Northern Europe”-evenemanget tillsammans med 4/1000.

Finland tar sin plats inom förtruppen som främjar kolinlagring i jordbruksmark och samtidigt ges finländska forskare och andra aktörer möjlighet att stärka sina internationella nätverk.

Mer synlighet för finskt kunnande inom utvecklingen av kolinlagringens verifiering

Genom tillställningar och annan verksamhet främjar projektet arbetet för MRV (Monitoring, Reporting, Verification), koldioxidmarknadsmekanismer och användarvänliga verktyg för monitorering av kolinlagring. Projektet främjar regenerativ skötsel av marken, monitorering av marken, certifiering, klimatlösningar för torvmarker samt engagerandet av medborgare.

Projektet strävar också efter att sammankoppla åtgärder som bromsar klimatförändringen och förlusten av biodiversitet. I Finland bedrivs högklassig forskning kring temat och projektet lyfter fram det här i internationella nätverk och evenemang.

BSAG ansvarar för ledandet av projektet, koordineringen, kommunikation, ordnandet av tillställningar, deltagande i tillställningar samt interaktion. Meteorologiska institutet ansvarar för det vetenskapliga samarbetet och koordinationen som görs tillsammans med 4/1000-initiativet. EJP SOIL-programmet / EJP SOIL National Hub är en central samarbetspart.

PROJEKTETS ETAPPER

Juni 2023

“4 per 1000” Regional meeting

FIN SOIL ACTION -projektet kommer kulminerar i ett stort nordeuropeiskt evenemang som anordnas i Helsingfors sommaren 2023: “4 per 1000” Regional meeting: More carbon in the soil for multiple benefits.

Juni 2022

Kansainvälisyyttä Maataloustieteen päiville

BSAG anordnar den första internationella sessionen av Maataloustieteen päivät i juni 2022. Evenemanget erbjuder olika perspektiv på främjandet av kolinlagring och sammanför flera projekt och organisationer. Bland sessionens talare finns BSAG:s svenska partner Svensk kolinlagring (SK). Se videon om det nordiska samarbetet.

November 2021

”4 per 1000” -initiativets dag i Glasgow

BSAG framför sina hälsningar från de finska åkrarna på dagen för initiativet ”4 per 1000” och på Nordiska rådets COP26-paviljonger i Glasgow och Helsingfors. Läs mera om dagen på finska här.

September 2021

Maaperätieteiden päivät -webbinariet

BSAG leder det engelskspråkiga delprogrammet ”Worldwide task: Soil carbon sequestration to agricultural soils”, som presenterar internationellt samarbete om marken, särskilt för att öka kolinlagringen i jordbruksmarker.  Se video från tillställningen.

Maj 2021

Projektstart

BSAG startar ett projekt med finansiering från programmet Fånga kolet. Läs nyheten på finska.

image/svg+xml

Här har Finland alla möjligheter att agera föregångare när det gäller att främja kolinlagring i jordbruksmark

Laura Höijer, verställande direktör, Baltic Sea Action Group

KONTAKTA OSS

Elisa Vainio

Forskningssamordnare

+358 40 151 2146

elisa.vainio@bsag.fi

MED I PROJEKTET

Läs även

Läs mera
image/svg+xml