Siirry pääsisältöön

FIN SOIL ACTION

Valmis Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Kansainvälinen maaperäyhteistyö – näkyvyys, vaikuttavuus ja koordinaatio

Hanke vahvistaa suomalaisen maaperäosaamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, alan osaajien verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä yhteistyötä keskeisten kansainvälisten verkostojen kanssa.

Virallinen nimi

Kansainvälinen maaperäyhteistyö – näkyvyys, vaikuttavuus ja koordinaatio­hanke FIN SOIL ACTION

Kesto

2021–2023

Vastuu­henkilöt

Elisa Vainio, Laura Höijer, Annalea Lohila

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group, Ilmatieteen laitos

Rahoittaja

maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelma (kehittämishanke)

Kansainvälisen tiedonvaihdon ja yhteistyön avulla hiilensidontaa edistetään tehokkaammin

FIN SOIL ACTION -hankkeen päätavoite on vahvistaa suomalaisen maaperäosaamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, alan osaajien verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä yhteistyötä keskeisten kansainvälisten verkostojen kanssa.

Hanke nojaa vahvasti jo olemassa oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, hankkeisiin ja tapahtumiin – lisäten tietoisuutta näistä, rakentaen yhteistyötä ja synergiaa, uusia mahdollisuuksia, rahoitusmahdollisuuksia ja vaikuttavuutta.

Hankkeen tuloksena Suomen ja Carbon Actionin yhteistyö ”4 per 1000” -aloitteen kanssa tiivistyy. Hanke toimii aktiivisesti ”4 per 1000” -aloitteen Suomelle keskeisissä työryhmissä ja edistää niitä eri tavoin. Näkyvimpänä tuloksena on vuonna 2023 Helsingissä järjestettävä ”4 per 1000” Northern Europe Regional Meeting -tilaisuus yhdessä ”4 per 1000” -aloitteen kanssa.

Suomi ottaa paikkansa edelläkävijänä maatalousmaan hiilensidonnan edistämisessä, ja samalla edistetään vahvasti suomalaisten tutkijoiden ja muiden toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista.

Suomalaiselle hiilensidonnan todentamistyölle näkyvyyttä

Hanke edistää tilaisuuksien ja muun toiminnan kautta ratkaisuja koskien MRV (Monitoring, Reporting, Verification) -työtä, hiilimarkkinamekanismeja, käyttäjäystävällisiä työkaluja hiilensidonnan seuraamiseen, uudistavaa maaperän hoitoa, maaperän seurantaa, sertifiointia, turvemaiden ilmastoratkaisuja ja kansalaisten osallistumista.

Hanke edistää myös monimuotoisuus- ja ilmastotoimenpiteiden yhteensovittamista. Suomessa tehdään laadukasta tutkimusta tämän osalta, ja hanke nostaa tätä esille kansainvälisissä verkostoissa ja tapahtumissa.

BSAG vastaa hankkeen johtamisesta, koordinaatiosta, viestinnästä, tilaisuuksien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta sekä vuorovaikutuksesta. Ilmatieteen laitos vastaa ”4 per 1000” -aloitteen kanssa tehtävästä tieteellisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta. Keskeisenä yhteistyötahona on EJP SOIL -ohjelma / EJP SOIL National Hub.

FIN SOIL ACTION -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.

Hankkeen etapit

Kesäkuu 2023

“4 per 1000” Regional meeting

FIN SOIL ACTION -hanke huipentuu 2023 kesällä Helsingissä järjestettävään suureen, pohjoiseurooppalaiseen “4 per 1000” Regional meeting: More carbon in the soil for multiple benefits -tapahtumaan.

Kesäkuu 2022

Kansainvälisyyttä Maataloustieteen päiville

BSAG järjestää Maataloustieteen päivien ensimmäisen kansainvälisen session kesäkuussa 2022. Tilaisuus tarjoaa erilaisia näkökulmia hiilensidonnan edistämiseen ja tuo yhteen useita hankkeita ja organisaatioita. Session puhujiin kuuluu muun muassa BSAG:n ruotsalainen yhteistyökumppani Svensk kolinlagring (SK). Maataloustieteen päivien yhteydessä BSAG ja SK syventävät yhteistyötään entisestään. Katso video pohjoismaalaisesta yhteistyöstä.

Marraskuu 2021

”4 per 1000” -aloitteen päivässä Glasgow’ssa

BSAG:n toimittamat terveiset suomalaisilta pelloilta kuullaan muun muassa ”4 per 1000” -aloitteen päivässä sekä Pohjoismaiden neuvoston COP26 paviljongeilla Glasgow’ssa ja Helsingissä. Lue lisää BSAG:n vaikuttamisesta Glasgow’n ilmastokokouksen tiimoilta.

Syyskuu 2021

Maaperätieteiden päivät

BSAG luotsaa englanninkielisen ”Worldwide task: Soil carbon sequestration to agricultural soils” -osion, joka esittelee kansainvälistä yhteistyötä maaperän ympärillä, erityisesti maatalousmaan hiilensidonnan lisäämiseksi. Yhteenvetona todetaan, että maaperä on muodissa – nyt on maaperätyön ja kansainvälisen yhteistyön aika. Katso session tallenne.

Toukokuu 2021

Hanke käynnistetään

BSAG käynnistää hankkeen Hiilestä kiinni -ohjelman rahoituksella. Lue uutinen.

image/svg+xml

Suomella on tässä kaikki mahdollisuudet ottaa paikkansa edelläkävijänä maatalousmaan hiilensidonnan edistämisessä.

Laura Höijer, toimitusjohtaja, Baltic Sea Action Group

Uudistava maatalous

Katso video.

Terve maaperä on hyvän elämän perusta.

Video esittelee maaperätyötä tekeviä kansainvälisiä verkostoja.

Ota yhteyttä

Elisa Vainio

Tutkimuskoordinaattori

+358 40 151 2146

elisa.vainio@bsag.fi

Laura Höijer

Toimitusjohtaja 31.8.2023 asti.

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml